Kaupunginvaltuuston päätökset 27.4.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

43. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

44. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

45. Pöytäkirjan tarkastaminen

46. Käsittelyjärjestys

47. Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin anomus lainan lyhennysvapaan saamiseksi vuodelle 2020
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

48. Valtuustoaloite: Hämeenlinnasta lukemisen kärkikaupunki – Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

49. Valtuustoaloite: Suomen lipun erityisaseman vahvistaminen kaupungin kiinteistöissä – Teppo Turja ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

50. Henkilöstöraportti 2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

51. Suomi-rata Oy:n perustaminen / Hämeenlinnan osakkuus yhtiössä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

52. Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Antti Kemppainen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi Tapani Antikaisen.

53. Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali / Onni Somerkallio
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi Tauno Lahtisen.

54. Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Jukka Pekka Hämäläinen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi Simo-Pekka Suden.

55. P-tori ja keskustan kehittäminen – kuntalaiskyselyn tulokset
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Lisäksi valtuusto päätti äänin 28-22 lisätä kohdan 3. ja 4. väliin uusi kohta 4. ja esityksen kohta 4. muutetaan kohdaksi 5.:

4.  toteaa, että kaupunginvaltuusto linjasi 11.11.2019 kyselyä koskevassa päätöksessään toimenpiteet, jotka on toimeenpantava ennen valtuuston päätöksentekoa P-torista. Nämä, sarja avoimia tilaisuuksia ja gallup-kysely, on nyt toimeenpantu. Täten asia on syytä tuoda viivyttelemättä valtuuston päätettäväksi, jotta keskustan kehittämisen pitkään jatkunut epävarmuustilanne saadaan tältä osin lopetetuksi.

56. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

57. Hämeenlinnan kaupungin yhteisöjen vuosikatsaus 2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

58. Vireillä olleet valtuustoaloitteet vuoden 2019 lopussa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Edellä mainittujen lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että vuoden 2019 lopussa olivat keskeneräisenä myös seuraavat valtuustoaloitteet:
– Valtuustoaloite Pullerin tekonurmikentän käytöstä
– Valtuustoaloite: siirtyminen puusta rakennettuihin siirreltäviin moduuli/viipalekouluihin
Molemmat valtuustoaloitteet todettiin loppuun käsitellyiksi valtuustossa 3.2.2020.

59. Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet v. 2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

60. Hallintosääntömuutos / yksinyrittäjän koronatuen myöntämisen organisointi ja lapsiperheiden perhekuntoutusyksikkö
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.