Kaupunginvaltuuston päätökset 3.10.2022

§ 105 Omistajapoliittiset linjaukset

Päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto
1. hyväksyy omistajapoliittiset linjaukset liitteen mukaisina. Päivitetyt linjaukset korvaavat aiemmat, valtuuston 14.5.2018 hyväksymät linjaukset.
2. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden tehdä linjauksiin teknisluonteisia muutoksia liittyen mm. hallintosäännön päivityksiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 106 Kaava nro 9036 Porrasniemen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, hyväksyminen

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaavaehdotuksen nro 9036.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 107 Kaava nro 9523 Pohjois-Lammin osayleiskaavan muutos, Pitkäläntie 837, Lieso, 109-532-11-88, -1, -85, Hyväksyminen

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaavan nro 9523.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 108 Kaava nro 9524 Rengon rantayleiskaavan muutos, Järviöistentie 256, Näsiä 109-406-5-2, Hyväksyminen

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaavan nro 9524.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 109 Hallintosääntö 1.1.2023 alkaen

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen 1.1.2023 voimaan tulevaksi hallintosäännöksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 110 Houkutteleva Hämeenlinna -strategian seuranta

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 111 Vuoden 2021 Arviointikertomus

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi saadut selvitykset toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 112 Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen – uuden kiinteistöyhtiön perustaminen

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden sote-kiinteistöyhtiön perustamisen ja delegoi perustamistoimenpiteet kaupungin talousjohtajan ja liiketoimintajohtajan toteutettavaksi siten, että yhtiön perustamisasiakirjat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vielä erikseen. Sote-kiinteistöyhtiölle mahdollisesti luovutettavista rakennuksista ja tonteista päätetään myöhemmin erikseen hallintosäännön mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen ja päätti lisätä päätökseen äänin 30-19 (2 tyhjää) kohdan 2: Käynnistetään mahdollisimman pian maakunnan kuntien ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen yhteinen laaja keskustelu alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöjen käytön ja omistussuhteiden pitkän aikavälin strategiasta ja toimenpiteistä.

§ 113 Hämeenlinnan Yhteiskoulu ja liikuntahalli -hankkeen kustannusarvion päivittäminen

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuustolle päättää, että Hämeenlinnan Yhteiskoulu ja liikuntahalli -hankkeen talonrakennusinvestoinnin kustannuksiksi vahvistetaan 18,5 M€.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 114 Valtuustoaloite: Valmius- ja turvallisuuspäällikön virka / Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.