Kaupunginvaltuuston päätökset 4.9.2023

§ 68 Asemakaava nro 2590, SSAB Harvialantie 420, Käikälä, hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan nro 2590, SSAB Harvialantie 420, Käikälä.

§ 69 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 2604 Teollisuustie, Iittala, hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 2604, Teollisuustie, Iittala.

§ 70 Rantayleiskaavan muutos nro 9527, Hauhon Ilmoilanselän Ym. Rantayleiskaavan muutos (Vähäjärvi) / Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen nro 9527, Hauhon Ilmoilanselkä.

§ 71 Valtuustoaloite: Kaupungintalo myyntiin osittaiseen pysäköintikäyttöön / Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kaupunginvaltuusto

1. merkitsi oheisen selvityksen aloitteeseen tiedoksi.
2. totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 72 Toiminnan ja talouden puolivuotisraportti 2023

Kaupunginvaltuusto merkitsi toiminnan ja talouden puolivuotisraportin 2023 tiedoksi.

§ 73 Hämeenlinnan kaupungin omavelkaisen takauspäätöksen tarkennus koskien Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön rakentamislainoja, kohteena Tuuloksen Raikontien uudisrakennus

Kaupunginvaltuusto totesi aiemmin tehdyn takauspäätöksen kattavan lainan pääomineen, korkoineen, viivästyskorkoineen sekä mahdollisine muine velkakirjassa mainittuine kuluineen.

§ 74 Hallintosääntö 11.9.2023 alkaen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 11.9.2023 ja korvaa aikaisemman 13.2.2023 voimaan tulleen hallintosäännön.

§ 75 Valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen nimeäminen / Päivi Lilja

Kaupunginvaltuusto valitsi valtuuston vaalilautakuntaan Outi Bottakselle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mirka Soinikosken jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 76 Ero luottamustehtävistä ja uuden jäsenen vaali / Martin Stenberg

Kaupunginvaltuusto

1. totesi Martin Stenbergin menettäneen vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään.

2. valitsi tarkastuslautakuntaan uudeksi jäseneksi Pentti Viljakaisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Juhani Pitkäniemen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 77 Luottamustoimien päättyminen ja uuden jäsenen vaali / Irmeli Lehtonen

Kaupunginvaltuusto

1. totesi Irmeli Lehtosen luottamustoimet päättyneeksi.

2. valitsi sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan uudeksi jäseneksi Vuokko Syvännön ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Seija Juntusen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3. totesi, että varavaltuutettu Vuokko Syväntö nousee valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi.