Kaupunginvaltuuston päätökset 5.10.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

97. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

98. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

99. Pöytäkirjan tarkastus

100. Käsittelyjärjestys

101. Ranta-asemakaava ja -muutos 9034, Salonsaari ja Töllihaka 2, Iso-Roine, Hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

102. Hämeenlinnan seudun Opiskelija-asuntosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi jäseniksi Mikko Hieta (pj) ja Vilja Lumme.

103. Infra-tulosalueen kunnossapidon tulevaisuussuunnitelma
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

104. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n remonttilainalle
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

105. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n Parolantie 19 peruskorjauslainalle
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

106. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Seudun Opiskelija-asuntosäätiölle lainojen uudelleen järjestelyyn
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

107. Vuoden 2019 Arviointikertomus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

108. Talouden tasapainottamisohjelma: Varhaiskasvatuksen rakenteellisten paikkojen tarve ja palveluverkon suunnittelu
Kaupunginvaltuusto päätti äänin 28-23

  1. omalta osaltaan hyväksyä selvityksen lapsimäärän kehityksen vaikutuksesta varhaiskasvatuksen rakenteellisten paikkojen määrään ja palveluverkkoon, kuitenkin siten, että:
  2. Alvettulan päiväkoti jatkaa edelleen toimintaansa.
  3. edellyttää, että lapsimäärien kehitystä seurataan alueellisesti ja asia raportoidaan kaupunginhallitukselle puolivuosittain. Tarvittavat jatkoselvitykset tulee toteuttaa.

109. Talouden tasapainottamisohjelma, keskustan alakouluverkko: Myllymäen koulu ja Seminaarin koulu
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

110. Valtuustoaloite pysäköintinormeista luopumisesta – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

111. Valtuustoaloite: Puurakenteisten talojen, julkisten rakennusten ja kaupunkikuvallisten kokonaisuuksien lisääminen Hämeenlinnassa – Juhani Lehto ja Timo Kaunisto ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

112. Valtuustoaloite metsien jatkuvan kasvun menetelmien lisäämisestä – Vihreä valtuustoryhmä ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

113. Valtuustoaloite: Muiden kuin lakisääteisiä palveluja koskevien investointien valmistelun keskeyttäminen – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

114. Valtuustoaloite talouden tasapainotusohjelman kiirehtimiseksi – Teppo Turja ja Lulu Ranne
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.