Kaupunginvaltuuston päätökset 5.9.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 85 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Suoritetaan nimenhuuto sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Nimenhuuto kokousportaalilla/ CB

Nimenhuutoon osallistuvien lisäksi kokouksessa ovat läsnä kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen, kaupunginlakimies Christer Brännkärr, hallintosihteeri Virpi Nummela, nuorisovaltuutettu Ida Stenvall ja nuorisovaltuutettu Miko Murtonen.

Varajäsenet

 • Poissa Johannes Koskinen, tilalla Tomi Ranta-Kahila
 • Poissa Juha Tuomi, tilalla Seppo Kuvaja
 • Poissa Leena Suojala, tilalla Suvi Anttila
 • Poissa Lulu Ranne, tilalla Tiera Laitinen
 • Poissa Piia Olkinuora, tilalla Kristiina Lindroos

Merkitään, että kokouksen puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Helena Lehkonen

§ 87 Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus

Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestys ja merkitään tiedoksi kaupunginvaltuustolle jätetyt asiakirjat.

Valtuustolle on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

 1. Esteetön Hämeenlinna matkailumarkkinoinnissa, Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
 2. Linja-autoaseman sijainnin selvittäminen, Kirsi Lehto, Anne Laatikainen, Timo Kaunisto ym.
  § 88 Valtuustoaloite: Koulukuljetusten reititysohjelmiston hankinta – Karoliina Frank ym.
  Päätösehdotus
  Kaupunginvaltuusto päättää, että
 3. Kuljetussuunnitteluohjelman käyttöönottoa ja Hämeenlinnan kuljetussuunnittelun valvontaa edistetään yhteistyössä kaupunkirakenteen kanssa. Kulut huomioidaan kaupunkirakennelautakunnan talousarviovalmistelussa.
 4. Valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
  Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
  § 89 Valtuustoaloite: Euroopan nuorten teemavuosi 2022 todeksi Hämeenlinnassa – Sari Rautio ym.
  Päätösehdotus
  Kaupunginvaltuusto
 5. merkitsee sivistys- ja hyvinvointilautakunnan selostuksen tiedoksi ja
 6. katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
  Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 90 Valtuustoaloite: Uudistettu satama Sotkanrantaan – Karoliina Frank, Teijo Pullinen ja Antti Ahonen ym.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

 1. kaupunkirakennetoimiala edistää Sotkanrannan sataman kehittämistä selosteessa kuvatulla tavalla.
 2. kaupunginvaltuusto katsoo valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
  Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 91 Valtuustoaloite yhdenvertaisuuden edistämisestä

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vastauksena valtuustoaloitteeseen, että

 1. varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa laaditaan kirjallinen ohjeistus, jolla varmistetaan, että uskonnollisista tilaisuuksista tiedotetaan ja ne järjestetään Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti päätöksen perusteluissa mainitut asiat huomioon ottaen. Uskonnollisia tilaisuuksia koskeva ohjeistus käsitellään vuosittain rehtoreiden, päiväkodin johtajien ja henkilöstön kanssa.
 2. yhdenvertaisuudesta ja muista perusoikeuksista järjestetään koulutus Johtamisakatemiassa kaupungin kaikille lähijohtajille
 3. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
  Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan, kahden äänestyksen jälkeen.

§ 92 Valtuustoaloite: Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
 2. katsoa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
  Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 93 Valtuustoaloite: Hämeenlinnan kaupungin asuntopoliittisten toimenpiteiden suunnitelman laatiminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. merkitä tiedoksi valtuustoaloitteen käsittelyn sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja
 2. että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 94 Valtuustoaloite kotimaisen ruoan puolesta – Veli-Antti Silpola ym.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. vastauksena valtuustoaloitteeseen, että Hämeenlinnan kaupunki suosii Raatihuoneella järjestettävissä tilaisuuksissaan monipuolisesti kotimaista ruokaa niiden tuotteiden osalta, mitä kotimaassa tuotetaan. Muissa tiloissa järjestettävien tilaisuuksien osalta kaupunki suosii kotimaista ruokaa niiden tuotteiden osalta, mitä kotimaassa tuotetaan, siltä osin kuin se on kohtuullisesti mahdollista. Lähiruokaa (kantahämäläistä ruokaa) suositaan mahdollisuuksien mukaan. Elintarvikkeiden jäljitettävyyden tulee olla lakisääteisellä tasolla. Lähiruoan ja muun kotimaisen ruoan suosiminen tapahtuu kuitenkin hankintalainsäädännön ja talouden realiteettien asettamissa rajoissa.
 2. katsoa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
  Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 95 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenen ero

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää eron Veli-Pekka Pöystilälle sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen sijalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Valittiin Pasi Honkanen

§ 96 Kaupunginhallituksen varajäsenen eronpyyntö

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää eron Kari Suokkaalle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä sekä valitsee kaupunginhallitukseen Mika Walkamon henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Valittiin Karoliina Frank

§ 97 Toiminnan ja talouden puolivuotisraportti 2022

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä toiminnan ja talouden puolivuotisraportin 2022 tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 98 Antolaina Vanajavesisäätiön FRESHABIT-hankkeen väliaikaisrahoitukseksi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että talousarvion 2022 antolainojen lisäyksen määrärahaa nostetaan 25 000 eurolla, jonka jälkeen määrärahaksi tulee 75 000 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 99 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n tekonurmikentän rahoittamiseksi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n ottamalle lainalle tekonurmikentän rahoittamista varten. Lainan ehdot ovat seuraavat:

 • lainanantaja Kuntarahoitus
 • lainan määrä enintään 650.000 euroa
 • laina-aika 10 vuotta
 • lyhennykset kaksi kertaa vuodessa tasalyhennyksin
 • lainasta peritään 2.8.2022 korkoindikaation mukaisesti 10 vuotta kiinteää korkoa 1,783 % sisältäen marginaalin. Lopullinen perittävä kiinteä korko määräytyy lainan nostoajankohdan korkoindikaation mukaan.
 • lainan nostosta ei peritä toimitusmaksua tai muita kuluja.

Myönnettävän lainatakauksen ehtona on, että Hämeenlinnan Liikuntahallit luovuttaa kaupungille vastavakuutena 650.000 euron vastavakuuden. Takaus kattaa lainan pääoman lisäksi korot ja viivästyskorot sekä muut mahdolliset velkakirjassa mainitut kulut.

Todetaan, että Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n tätä takauspäätöstä koskeva toiminta kuuluu kaupungin toimialaan.

Mikäli takauksen kohteena olevaan lainaan tehdään tulevaisuudessa muutoksia, yhtiön tulee hakea kaupungilta uusi takaus/suostumus ennen muutoksista sopimista.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.