Kaupunginvaltuuston päätökset 6.2.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 1 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 3 Käsittelyjärjestys

§ 4 Rantaosayleiskaavan muutos nro 9526, Mommilantie 1297, Lammi, hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 5 Myllymäen koulun asemakaavan muutos, hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 6 Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 7 Ajoneuvopolitiikka

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 8 Strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 9 Kaupunkirakennelautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi varajäseneksi Pirkko Juuruksen.

§ 10 Fredrika Wetterhoff- säätiön hallituksen jäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi jäseneksi Hanna Heikkilän.

§ 11 Hämeenlinnan seudun Opiskelija-asuntosäätiön sääntömuutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 12 Ero luottamustehtävistä ja uusien luottamushenkilöiden vaali / Kalliosaari Miia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi Kirsti Suorannan.

§ 13 Hallintosääntö 13.2.2023 alkaen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 14 Valtuustoaloite: Varhaisen tuen -menetelmän käyttöönotto Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa – Atte Tarri ym.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.