Kaupunginvaltuuston päätökset 6.9.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 122 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 123 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 124 Käsittelyjärjestys

§ 125 Tarkastuslautakunnan toimikausi ja jäsenten sekä varajäsenten vaali
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi tarkastuslautakunnan 2. varapuheenjohtajaksi Vesa Mäkisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marjut Lehtisen.

§ 126 Kiinteistötoimitusten uskotut miehet valtuustokaudella 2021-2025
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi seuraavat henkilöt:
Ville Vihriälä
Jussi Peltonen
Arttu Loponen
Eero Jalonen
Eveliina Selänpää
Jari Eerola
Eva Buddas
Marko Lassila
Titta Liukkala
Tapio Parkkari
Juha Koskinen
Jaana Jokivalo

§ 127 Hämeen poliisin neuvottelukunta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi jäseneksi Kimmo Savolaisen ja varajäseneksi Mika Rintalan.

§ 128 Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten nimeäminen ja valinta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 129 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 130 Toiminnan ja talouden puolivuotisraportti 2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 131 Menestyvä Hämeenlinna 2025 –strategiatyön käynnistäminen, toteuttaminen ja aikataulu
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 132 Valtuustoaloite: Kaupungin strategian päivittäminen ja toimintaa hierarkkisesti ohjaavan mittaroinnin luominen – Teppo Turja ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 133 Valtuustoaloite: Hämeenlinnaan on perustettava ympäristöpolitiikkaa johtava verkosto
Kaupunginvaltuusto päätti:
1. Hämeenlinnaan perustetaan strateginen ympäristöpolitiikkaa koordinoiva työryhmä
2. toimialat nimeävät edustajansa työryhmään,
3. tarvittaessa työryhmään kutsutaan mukaan sidosryhmien edustajia / muita asiantuntijoita,
4. työryhmän kokoonpanoa voidaan tarkistaa tarpeen mukaan,
5. työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristötyön edistämiseksi laaja-alaisesti sekä koordinoida Hiilineutraali Hämeenlinna -työtä
6. työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja raportoi toiminnastaan tilinpäätöksen ja puolivuotisraportin yhteydessä
7. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 134 Valtuustoaloite Ikäystävällinen Hämeenlinna -ohjelmatyön aloittamisesta – valtuustoryhmät yhteisesti
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 135 Valtuustoaloite: Hämeenlinnan kaupungille hiilinielu- ja -kompensaatiosuunnitelma
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

§ 136 Kaupunginhallituksen varajäsenen ero ja uuden varajäsenen vaali / Vesa Mäkinen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi kaupunginhallituksen varajäseneksi Petri Laineen.