Kaupunginvaltuuston päätökset 7.10.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

110. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

111. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

112. Pöytäkirjan tarkastus

113. Käsittelyjärjestys

114. Vuoden 2018 arviointikertomus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

115. Takauksen myöntäminen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) Paroisten puhdistamon laajennus- ja tehostamisinvestointiin Hämeenlinnassa (erä 1)
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

116. Konsernirakenneuudistuksen päättäminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

117. Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Louekari Sami
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

118. Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön hallituksen jäsenen valinta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen ja valitsi hallituksen jäseneksi Päivi Kankaanmäen.

119. Asemakaava nro 2557, Kanakouluntie 1
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

120. Keskustavisio 2035
Kaupunginvaltuusto päätti Anne Laatikaisen tekemän muutosehdotuksen mukaisesti äänin 45-0 (6 tyhjää):
Valtuusto hyväksyi vision korostaen, että sen perusteella aloitettavista merkittävistä toimenpiteistä päätetään valtuustossa erikseen.

121. Talousarviomuutos 2019, antolainasaamiset
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

122. Hiilineutraali Hämeenlinna – toimeenpano-ohjelman käynnistäminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

123. Sidonnaisuusrekisteri 2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.