Kaupunginvaltuuston päätökset 7.12.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

137. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

138. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

139. Pöytäkirjan tarkastus

140. Käsittelyjärjestys

141. Kaavan laatimisesta, poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta perittävät korvaukset sekä tuntiveloitushinnat
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

142. Eräiden rakennusten tasearvojen alaskirjaus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

143. Asemakaavamuutoksen ehdotus koskien S-market Jukolaa ja sen lähiympäristöä, ehdotuksen hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

144. Ero luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali / Botond Vereb-Dér
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi Petri Pajun.

145. Valtuustoaloite: Selvitys kehittämis- ja strategiatoimintojen päällekkäisyyden poistamisesta – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

146. Hallintosääntö 1.1.2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

147. Hämeenlinnan kaupungin osallistuminen Kanta-Hämeen Kaikukortti-kokeiluun
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

148. Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.