Kaupunginvaltuuston päätökset 9.5.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

49 Työvalmennussäätiö Luotsin anomus muutoksesta lainan lyhennyksen määrään vuonna 2022

Ehdotus hyväksyttiin.

50 Talousarvion muutos tilapalvelun ensikertainen kalustaminen

Ehdotus hyväksyttiin.

51 Asemakaavan muutos nro 2566 Asemantausta, hyväksymisvaihe

Ehdotus hyväksyttiin

52 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ero

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaiseksi jäseniksi valittiin Mika Lartama ja varajäseniksi Petri Laine.

53 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenen ero

Asia pantiin pöydälle.

54 Henkilöstöraportti 2021

Ehdotus hyväksyttiin.

55 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2021

Ehdotus hyväksyttiin.

56 Hämeenlinnan kaupungin yhteisöjen vuosikatsaus 2021

57 Valtuustoaloite: Kevyenliikenteenväyläverkon rakentaminen Hämeenlinnasta Renkoon ja Tuulokseen sekä Iittalaan – Anne Laatikainen ja Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ym.

Ehdotus hyväksyttiin.

58 Varavaltuutetun määrääminen Vasemmistoliitto r.p:lle.

Ehdotus hyväksyttiin. Toinen varavaltuutettu on Johanna Janhunen.