Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 14.4.2021

§20 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

§21 Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Verho ja Jiri Kattelus.

§22 Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§23 Tarjouskilpailu, kohteet K1-K3, Kalvolan henkilö- ja koulukuljetukset

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§24 Tarjouskilpailu 2/2020, kohde 10, Hämeenlinna-Iittala

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§25 Hämeenlinnan Waltti kertalippujen myynti osaksi OnniBus.com:n verkkokauppaa ja mobiilisovellusta

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§26 Muutokset Waltin tariffeihin ja D-vyöhykehinnoitteluun

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§27 Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.