Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 9.2.2021

§10 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

§11 Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Soila Nyholm ja Piia Nylund.

§12 Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§13 Waltti-lippujärjestelmän siirtyminen tunnistepohjaiseen taustajärjestelmään (ID-pohjainen taustajärjestelmä)

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§14 Joukkoliikenteen Yhdistelmäraportti vuodelta 2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§15 Muutokset Kela-tuettuihin opiskelijalippuihin 9.8.2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§16 Joukkoliikenteen paperisten aikatauluvihkojen painatuksesta luopuminen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§17 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2021, kohteiden 4 ja 5 kilpailuttaminen yhtenä kohteena  

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§18 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 3/2021, Hämeenlinnan henkilökuljetukset kantakaupungissa sekä Janakkalasta Hämeenlinnaan, kohteet Hä1-Hä8

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§19 Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.