Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 11.1.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

2§ Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Soila Nyholm ja Jiri Kattelus.

3§ Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 5/2020, Kohde 8, Hämeenlinna-Lammi-Lahti yhteishankinta

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

Tarjouskilpailu 6/2020, kohde 11, linja 751 kilpailukohteen määrittely

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

Tarjouskilpailu 2/2020, kohde 10, Hämeenlinna-Iittala

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

Tarjouskilpailu 4/2020, kohde L3, Lammin kyläpussi ja kuljetukset Koistilan alueelta   

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

Tarjouskilpailu 3/2020, kohteiden H1-H6 hankinta

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.