Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 23.9.2020

42§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

43§ Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Verho ja Soila Nyholm

44§ Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen

45§ Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen kannuste- ja sanktiojärjestelmä

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen

46§ Pirkanmaan Ely-keskuksen ja Hämeenlinnan yhteishankinta Valkeakoski-Hämeenlinna ja Valkeakoski-Hauho väleille

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen

47§ Joukkoliikenteen järjestelyt valmiustilan aikana 2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen

48§ Joukkoliikenteen paperisten aikataulujen painatuksesta luopuminen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen

49§ Joukkoliikenteen valtionapu vuodelle 2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen

50§ Tarjouskilpailu 3/2020, kohteiden H1-H6 hankinta

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen

51§ Tarjouskilpailu 6/2020, kohde 11, linja 751

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen

52§ Tarjouskilpailu, kohteet K1-K3 Kalvolan henkilö- ja koulukuljetukset

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen

53§ Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen