Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 25.11.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

54§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

55§ Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Nylund ja Pekko Verho.

56§ Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

57§ Joukkoliikenteen valtionapu vuodelle 2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

58§ Joukkoliikenteen järjestelyt valmiustilan aikana 2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

59§ Riihimäen seudun joukkoliikenteen liittyminen osaksi Hämeenlinnan seudun Waltti-järjestelmää

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

60§ Joukkoliikennejaoston kokoukset keväällä 2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

61§ Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.