Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 27.3.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

27 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

28 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Nylund ja Andrei Sergejeff.

29 § Käsittelyjärjestys

JOukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

30 § Joukkoliikenteen hankinta 3/2019 Janakkalan palveluliikenne, kohde J7

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

31 § Joukkoliikenteen hankinta 4/2019 Janakkalan henkilökuljetukset kohteet J1-J6

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

32 § Joukkoliikenteen hankinta 5/2019 Hattulan henkilökuljetukset kohteet Ha1 – Ha14

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

33 § Linja-autoliikenteen hankinta bruttomallilla, kohde 6, tarjouskilpailu 6/2019

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

34 § Palveluliikenne Seiskan hankinta käyttöoikeussopimusmallilla, tarjouskilpailu 7/2019.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

35 § Waltti-tuotteiden latausmaksut asiakaspalveluverkoston laajentamisen jälkeen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

36 § Waltin mobiilipalveluiden käyttöönotto Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteessä

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

37 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.