Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 28.9.2021

§ 42 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

§ 43 Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miikka Valtonen ja Irma Taavela.

§ 44 Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 45 Joukkoliikennejaoston kokoonpano 2021-2025 ja joukkoliikennejaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 46 Esittely joukkoliikennejaostossa, kokousten sihteeri sekä muiden henkilöiden läsnäolo jaoston kokouksissa

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 47 Joukkoliikennejaoston kokoontuminen, kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen, varajäsenen kutsuminen sekä pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 48 Joukkoliikennejaoston kokoukset syksyllä 2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 49 Hallintopäätös liikennöinnin yksinoikeudesta liikennöintikohteessa K1 Kalvolan kyläpussi sopimuskaudella 8/2022 (peruskoulujen syyslukukauden alku) – 31.7.2027

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 50 Joukkoliikenteen valtionavustuksen 2. osa vuodelle 2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 51 Hämeenlinnan Waltti-kertalippuja myyntiin Perille.fi mobiilisovelluksessa

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 52 Päivä- ja kausiliput Hämeenlinnan Waltti-mobiilisovellukseen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 53 Pirkanmaan Ely-keskuksen hankinnat – Valkeakoski-Uskila-Vermasvuori-Hämeenlinna

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 54 Päivä- ja kausiliput Hämeenlinnan Waltti-mobiilisovellukseen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 55 Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 56 Valtuustoaloite 24.5.2021: Keskustan kehälinja palveluiden saavuttamiseksi – Piia Olkinuora, Kirsti Suoranta ja Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ym.

Maankäytön suunnittelujohtajan muutettu ehdotus: Joukkoliikennejaosto esittää kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että:
1. Keskustan kehälinjan kokeilu ratkaistaan vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.
2. Valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan muutetun ehdotuksen.