Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 3.9.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

52 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

53 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soila Nyholm ja Piia Nylund.

54 § Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

55 § Tarjouskilpailu 5/2019 Hattulan henkilökuljetukset ratkaisu, kohteet Ha1- Ha14  

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

56 § Tarjouskilpailu 8/2019 kuljetukset Hämeenlinnan seudulta Valteri-kouluun Helsinkiin    

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

57 § Hämeenlinnan joukkoliikenteen lippu osaksi Oy Matkahuolto Ab:n matkaketjujen myyntiä

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

58 § Mobiililippu palvelusopimus Savonlinja Oy

Keskustelujen pohjalta suunnittelujohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä mobiililippujen palvelusopimusluonnoksen sekä siihen lisätyt/korjatut oheiset hinnat Savonlinja Oy:n kanssa.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

59 § Muutokset kesäliikennöinnissä

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

60 § Liikennöintimuutokset talvikaudelle 2019-2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

61 § Hämeen ammattikorkeakoulun kirje 14.8.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

62 § Joukkoliikenteen reaaliaikaiseen matkustajainformaatiojärjestelmään liittyminen  

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

63 § Palveluliikenne Seiskan hankinta käyttöoikeussopimusmallilla, tarjouskilpailu 7/2019

Keskustelujen pohjalta suunnittelujohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
1) kilpailuttaa palvelulinja Seiskan sopimuskaudeksi 7+3 vuotta
2) kaluston päästövaatimukset puhtaiden ajoneuvomääritelmien mukaan
vähintään Euro6 ja uusiutuva biodiesel
3) hyväksyä esitetyt kalustokriteerit
4) hyväksyä kilpailukohteen määrittelyn nykyisen mallin mukaan, kuitenkin
huomioiden kilpailutuksessa palveluliikenteen mahdollinen muuttuminen
enemmän kutsuohjautuvaksi tulevaisuudessa.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

64 § Linja-autoliikenteen hankinta bruttomallilla, kohde 6, tarjouskilpailu 6/2019  

Keskustelujen pohjalta suunnittelujohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
1) kilpailuttaa kohteen 6 sopimuskaudeksi 7+3 vuotta
2) kaluston päästövaatimukset puhtaiden ajoneuvomääritelmien mukaan
vähintään Euro6 ja uusiutuva biodiesel
3) hyväksyä esitetyt kalustokriteerit
4) pyytää kaupunkirakennelautakunnalta lausunnon 20.9 mennessä kohteen 6 linjan 3 muuttamiseksi kerran tunnissa Siiriin
5) että kohteen 14 City-linjan toteuttamismahdollisuus tutkitaan palvelutasoselvityksen yhteydessä vuoden 2020 aikana.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

65 § Joukkoliikenteen käyttöön oma brändi ja tilaajaväritys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

66 § Vaihtoaikojen pidentäminen Hämeenlinnan seudullisessa joukkoliikenteessä 

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

67 § Kausilippujen hinnoittelumuutokset 1.1.2020  

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

68 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.