Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 30.11.2021

§ 57 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

§ 58 Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miikka Valtonen ja Irma Taavela.

§ 59 Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 60 Liiketoimintakauppa Hämeenlinnan joukkoliikennekohteista 2, 3 ja 4

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 61 Hämeenlinnan Waltti kertalippuja myyntiin VR:n myyntikanaviin

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 62 Yksinoikeudensuojan myöntäminen kohteissa 2, 3 ja 4 Bus Travel Oy Reissu Ruodille
tehdyn liiketoimintakaupan myötä

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 63 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 6/2021, Hämeenlinnan henkilökuljetukset
kantakaupungissa sekä Janakkalasta Hämeenlinnaan

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 64 Janakkalan koulukuljetusten täydentävä tarjouskilpailu 7/2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 65 Hämeenlinnan seudun joukkoliikenneohjelma 2030

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 66 Hallintopäätös liikennöinnin yksinoikeudesta kohteessa 5, linjat 13, 14, 16 ja 17
sopimuskaudella 6.6.2022-31.7.2029 + 3 vuoden optiomahdollisuus

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 67 Joukkoliikennejaoston kokoukset keväällä 2022

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§ 68 Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.