Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 31.3.2020

17§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

18§ Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Pekka Verho ja Soila Nyholm.

19§ Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

20§ Joukkoliikenteen suorahankinta Riihimäki-Tervakoski 1.6.2020 – 10.8.2020 väliselle ajalle

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

21§ Tarjouskilpailu 1/2020 Joukkoliikenteen hankinta Riihimäki-Tervakoski välille 11.8.2020 alkaen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

22§ Maksuton linja-auton käyttö päiväkoti- ja koululaisryhmille – Hämeenlinnan valtuustoryhmät

Keskustelun kuluessa Pekka Verho teki huomion, että maksuttomuuden aikarajoitusta olisi syytä tarkastella vielä seutualueen pitäjien osalta niiden joukkoliikennetarjonnan ollessa rajoitetumpaa.

Suunnittelujohtaja esitti päätökseen muutosta ja lisäsi pykälään 3. kohdan: Joukkoliikennejaosto:
1) päättää ottaa maksuttoman joukkoliikenteen käyttöön seudullisessa
joukkoliikenteessä päiväkoti- ja koululaisryhmille 1.6.2020 alkaen.
2) Maksuttomuus ryhmille ei koske markkinaehtoista liikennettä.
3) joukkoliikennekoordinaattori voi tarkastella maksuttoman joukkoliikenteen aikarajoituksia siten, että varmistetaan maksuton liikkuminen eripuolilla seutua.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi yksimielisesti suunnittelujohtajan muutetun ehdotuksen.

23§ Joukkoliikennejaoston kokoukset keväällä 2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

24§ Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.