Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 4.6.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

38 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

39 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Verho ja Soila Nyholm.

40 § Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

41 § Joukkoliikenteen hankinta 1/2019 kohde 7 ja hankinta 3/2019 Janakkalan palveluliikenne

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

42 § Joukkoliikenteen hankinta 2/2019 kohteet L1-L6 Lammin ja T1-T2 Tuuloksen henkilökuljetuksien kilpailutusperiaatteet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

43 § Joukkoliikenteen hankinta 4/2019 Janakkalan henkilökuljetukset kohteet J1-J6

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

44 § Mikkolan Liikenne Oy, Linja 751, optioiden käyttöönotto 8.8.2019-8/2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

45 § Kausilippujen hinnoittelumuutokset 1.1.2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

46 § Vaihtoaikojen pidentäminen Hämeenlinnan seudullisessa joukkoliikenteessä

Keskustelujen pohjalta suunnittelujohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Joukkoliikennejaosto päättää:
1. pyytää lausunnot vaihtoaikojen muuttamisesta Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnalta sekä Janakkalan ja Hattulan kunnilta 20.8.2019 mennessä.
2. pyytää lausunnot 8.8.2019 jälkeen voimassa olevilta käyttöoikeussopimusliikennöitsijöiltä  vaihtoaikojen pidentämiseksi 20.8.2019 mennessä

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan muutetun ehdotuksen.

47 § Joukkoliikenteen käyttöön oma brändi ja tilaajaväritys

Keskustelujen pohjalta suunnittelujohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Joukkoliikennejaosto päättää:
1. pyytää lausunnot Hämeenlinnan kaupungilta sekä Hattulan ja Janakkalan kunnilta 20.8.2019 mennessä. Hyväksyvätkö he tilaajavärityksen käyttöönottamisen joukkoliikenteessä ja sen toteuttamisen opiskelijakilpailuna.
2. käynnistää oppilaitoksille suunnatun opiskelijakilpailun syksyllä 2019, jos ja kun kunnat hyväksyvät tilaajavärityksen käyttöönoton joukkoliikenteessä.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

48 § Joukkoliikenteen valtionapu vuodelle 2019

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

49 § Joukkoliikennejaoston kokoukset syksyllä 2019

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

50 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

51 § Joukkoliikenteen ajankohtaiset asiat 2019

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.