Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 14.1.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

2  §  Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Soila Nyholm ja Irmeli Lehtonen.

3 §  Käsittelyjärjestys

Asiat käsiteltiin esityslistan mukaisessa järjestyksessä muutoin, paitsi § 16 käsiteltiin heti § 9 jälkeen.

4 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

5 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

6 § Kaupunkirakennelautakunnan tiejaoston toiminnan lakkauttaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

7 § Kaupunkirakennelautakunnan edustajan nimeäminen vanhusneuvostoon kaudelle 1.1.2019 – 31.5.2021

Kaupunkirakennelautakunta päätti nimetä Irmeli Lehtosen kaupunkirakennelautakunnan edustajaksi vanhusneuvostoon.

8 § Uimaveden laatu uimakaudella 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

9 §   Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2020-2021 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.   

10 §   Kaavoituskatsaus 2020 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

11 §   Asemakaava nro 2576, Pikku-Parolantie 5b, Kiltti 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

12 §   Asemakaavamuutoksen käynnistäminen 25. kaupunginosan kortteleihin 1,2, 3, 74 ja 163 (S-market Jukola ja sen lähiympäristöä)  

Mart Martikainen ilmoitti olevansa esteellinen (Hämeenmaan edustajiston jäsen, Hallintolaki § 28, kohta 5) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

13 §    Asemakaava nro 2573, Vanha Helsingintie 36  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

14 §   Asemakaavan muutos nro 2570, Poltinahontie 72    

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

15 §   Keskustan pysäköintiohjelman tarkistus, lisäys yhteiskäyttöautoista 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

16 §   Kaupunkirakenteen luontopalveluiden työohjelma helmikuu – heinäkuu 2020 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

17 §  Hiilineutraali Hämeenlinna – toimeenpano-ohjelman käynnistäminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.