Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 10.11.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

188 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

189 §  Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Arvio ja Jenna Kankaanpää.

190 §  Käsittelyjärjestys                     

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

191 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

192 §  Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen

193 § Luistelukentän toteuttaminen Kauppatorille

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki lisäyksen päätösehdotukseen.
Kaupunkirakennejohtajan muutettu päätösehdotus:
Lautakunta päättää, että luistelukenttä toteutetaan tulevina talvikausina Kauppatorille ja se sijoitetaan Sibeliuksenkadun ja Hallituskadun kulmassa olevalle pysäköintialueelle. Toteuttamisen edellytyksenä on, että tulevien vuosien talousarviot mahdollistavat toiminnan.
Korvaavat pysäköintipaikat toteutetaan maksullisina torin ylälaitaan talvikaudeksi 2020-2021. Torin tapahtumakäyttö mahdollistetaan yhdessä kaupunkikeskustayhdistyksen kanssa.

Keskustelun kuluessa Irmeli Lehtonen teki seuraavan muutosesityksen:
”Esitän , että torille aiottu luistinkenttä sijoitetaan samalle paikalle, kuin aiempina vuosina. Autojen lisäpaikat mahdollistetaan joko Hallituskadun yläpäähän torille tai Raatihuoneenkadun varteen vinopysäköintinä. En hyväksy autoja sijoitettavan torin yläkulmaan.
Perusteena on torin ympäristön joulunajan kauneus ja Hämeenlinnan brändikuva.
Valaistut rakennukset; kirkko, vanha lääninhallituksen talo, ja Raatihuone sekä joulukuusi. Torin keskellä oli myös seimirakennelma, joka on jouluina tuonut hienoa tunnelmaa kaupunkiin.”
Lehtosen esitys ei saanut kannatusta.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan muutetun ehdotuksen.

194 §  KETS Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

195 §   Luopuminen Hämeenlinnan joukkoliikenteen paperisten aikataulujen painatuksesta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

196 §  Lausunto hallinto-oikeudelle asemakaavan nro 2576, Pikku-Parolantie 5b hyväksymispäätöstä koskevan valituksen johdosta

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

197 §  Lausunnon antaminen Hämeen liitolle Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 raporttiluonnoksesta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.