Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 11.10.2023

147 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lautakunta myönsi läsnäolo-oikeuden rakennusvalvontapäällikkö Timo Lahdelle ja jätehuoltosuunnittelija Veera Petäsnorolle pykälä 150 käsittelyn ajaksi.


148 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Suojala ja Atte Tarri

149 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


150 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta

151 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

152 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

153 § Kaupungin järjestämien vaalimainostelineiden sijoituspaikat vuoden 2024 presidentinvaalissa

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää,

 1. että kaupungin järjestämät vaalimainostelineet sijoitetaan vuoden 2024 presidentinvaalissa seuraaville paikoille:
  • Kaupunkikeskusta: Kauppatorin yläosa, itäinen kantakaupunki ja läntinen kantakaupunki
  • Hauhon kirkonkylä: Hauhontie/ Vihiniöntie, linja-autoasema
  • Iittala: Iittalantie/ Könnölänmäentien viheralue
  • Lammi: Linja-autoaseman Ja Rautanetin liittymien välinen viheralue (Huovintie)
  • Renko: Rengon kirjaston edustalle
  • Tuulos: Kauppakeskuksen katos, Voglian liikkeen edessä, Tuulosentie 1
 2. että luvaton mainonta kaupungin kiinteistöillä ja yleisillä alueilla on kielletty, samoin mainosten kiinnittäminen kaupungin omaisuuteen.
  Luvattomat mainokset poistetaan kaupungin toimesta, jos mainoksen asettajaa ei tavoiteta tai mainosta ei ole kehotuksesta huolimatta välittömästi poistettu.
 3. että mainostelineet ovat käytettävissä 9.1.-11.2.2024 välisen ajan. Mainokset on poistettava viimeistään 12.2.2024.
  Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

154 § Palkkisillankujan, Pajasepäntien ja Takotien katusuunnitelmat, Lammi

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Palkkisillankujan, Pajasepäntien ja Takotien katusuunnitelman.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

155 § HYK:n ympäristön katusuunnitelmat, Hätilä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä HYK:n ympäristön katujen katusuunnitelmat.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

156 § Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää myöntää

 1. yksityisteiden kunnossapitoavustukset liitteen mukaisesti kaikille tiekunnille, jotka täyttivät avustuksen hakuehdot ja joiden hakemukset ovat saapuneet määräajassa
 2. ja että yksityisteiden tänä vuonna saapuneet peruskorjausavustustus hakemukset käsitellään joulukuussa ja maksetaan tammikuussa 2024.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Antero Niemelä ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28§, 5 kohta) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

157 § Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2024-2027

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

158 § Hämeenlinnan keskustan liikenneselvitys 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä keskustan liikenneselvityksen keskustan katujen uudistamisen lähtökohdaksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle keskustan liikenneselvityksen hyväksymistä.

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.
Kaupunkirakennejohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä keskustan liikenneselvityksen keskustan katujen uudistamisen lähtökohdaksi. Suunnitelmaan liittyvää kehittämispolkua muutetaan siten, että Raatihuoneenkadun kävelykaturatkaisua koskeva muutostyö siirretään Sibeliuksenkadun, Hallituskadun ja Kasarmikadun rakentamisen jälkeen toteutettavaksi ja sitä tarkastellaan silloin uudelleen. Linja-autoasemakorttelia ja pysäköintiratkaisua tarkastellaan erillisinä uudelleen

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle keskustan liikenneselvityksen hyväksymistä.

Kaupunkirakennelautakunta kannatti yksimielisesti kaupunkirakennejohtajan muutettua päätösehdotusta.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä kaupunkirakennejohtajan muutetun päätösehdotuksen.

159 § Valtuustoaloite pysäköinnin mahdollistamiseksi pientaloalueilla – Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että:

 1. antaa valtuustoaloitteeseen oheisen selvityksen
 2. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi
  Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

160 § Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 30.9.2023 ja ennuste

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

161 § Talousarviomuutos 2023, kaupunkirakennelautakunta 11.10.2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouteen talousarviomuutosta, jossa lautakunnan toimintatuotot vähenevät 1,75 milj. eurolla
 2. kohdistaa muutokset käyttösuunnitelmaan liitteestä ilmenevällä tavalla, sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt määrärahamuutokset.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

162 § Leirintäalueen sulkeminen määräajaksi, Kirstula Camping

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää sulkea määräajaksi Kirstulan Kartanon (y-tunnus 1452618-5) Kirstula Camping -nimisen leirintäalueen osoitteessa Kirstulan puistotie 14. Leirintäalue päätetään sulkea 30.9.2024 saakka tai siihen asti, kun leirintäalueen perustamista koskeva päätös (ympäristöjohtaja nro 12/28.4.2023) on saanut lainvoiman. Päätös pannaan heti täytäntöön ja sitä on noudatettava mahdollisesta valituksesta huolimatta.
Asian käsittelystä ei peritä maksua.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.