Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 11.6.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

412 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

413 §  Pöytäkirjan tarkastajat                               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Arvio ja Antero Niemelä.

414 § Käsittelyjärjestys  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

415 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

416 §  Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

417 §  Asemakaava nro 2568, Ahdinpolku 1

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.  

418 §  Asemakaava nro 2560, Heimontie 12

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

419 §  Asemakaava nro 2571, Painokankaanmäen asemakaavamuutos  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

420 § Ranta-asemakaava nro 9027, Hirvonniemen ranta-asemakaava, Alajärvi  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

421 §   Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan 7.2.2019 tekemään päätökseen nro 11 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.  

422 §  Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan 1.3.2019 tekemään päätökseen nro 17  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

423 §  Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan 8.4.2019 tekemään päätökseen nro 40  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

424 § Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan 8.4.2019 tekemään päätökseen nro 41  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

425 § Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Salannintie 40, 109-480-3-129, poikkeamispäätöstä koskevan valituksen johdosta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

426 §  Lausunto tiesuunnitelmasta; Valtatien 10 liittymien parantaminen välillä Iso-Harvoilantie – Siirintaustantie, tiesuunnitelma, Hämeenlinna

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

427 §  Ulla-Marja ja Seppo Riihimäki, eläinsuojan ilmoituspäätös 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.  

428 §   Annamari ja Tuomo Torttila, eläinsuojan ilmoituspäätös 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.  

429 §  5G-selvitys Suomen kasvukäytävällä Moreeni-Rastikankaan alueella 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

430 §  Henkilö ja joukkoliikenteen käyttövoimaselvitys Hämeenlinnan seudulla 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.  

431 § Kaupunkirakennetoimialan infran ja maankäytön suunnittelun toimintamallin selvitysprojekti 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

432 § Vuoden 2020 talousarvion kehys, kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin muistutuksia hulevesimaksuista pykälissä 433 – 434