Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 11.6.2024

101 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lautakunta päätti antaa luonnonhoitopäällikkö Kaarina Aulinille läsnäolo-oikeuden kokouksessa pykälien 101 – 108 käsittelyn ajan.


102 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna-Kaisa Rokkanen ja Andrei Sergejeff.


103 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Lautakunta päätti vetää pykälän 116 pois esityslistalta. Lautakunta päätti muuten käsitellä asiat esityslistan mukaisesti.


104 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus

Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.

Päätös:
Kaupunkirakennelautankunta hyväksyi ehdotuksen.


105 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 2024, kaupunkirakennelautakunta

Päätös:
Kaupunkirakennelautankunta hyväksyi ehdotuksen.


106 § Hämeenlinnan ja Hattulan valvontayksikön osallistuminen Vatin kehittämisen kustannuksiin

Päätösehdotus:
Hämeenlinnan kaupunki (Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnanvalvontayksikkö) ei osallistu Vati-järjestelmän kehittämisen kustannuksiin.
Kaupunkirakennelautakunta perustelee päätöstä sillä, että Vati-järjestelmässä esiintyvät virheet, välttämättömien toiminnallisuuksien korjaukset ja ohjelman ylläpito tulee toteuttaa valtion rahoituksella.

Päätös:
Kaupunkirakennelautankunta hyväksyi ehdotuksen.


107 § Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit syksyllä 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää kokoontua syksyllä 2024 seuraavasti:

Kokoukset:
keskiviikko 28.8.2024
keskiviikko 18.9.2024
keskiviikko 30.10.2024
keskiviikko 20.11.2024
tiistai 10.12.2024

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti Wetterillä tai Raatihuoneella.
Mahdollisten seminaarien osalta ajankohdat ja aiheet päätetään myöhemmin.

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Kokoukset:
keskiviikko 28.8.2024
keskiviikko 18.9.2024
keskiviikko 22.10.2024
keskiviikko 20.11.2024
tiistai 10.12.2024

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi yksimielisesti kaupunkirakennejohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Päätös:            

Kaupunkirakennelautankunta päätti kokoontua syksyllä 2024 seuraavasti:

Kokoukset:
keskiviikko 28.8.2024
keskiviikko 18.9.2024
keskiviikko 22.10.2024
keskiviikko 20.11.2024
tiistai 10.12.2024


108 § Virkistyspalveluohjelma 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy virkistyspalveluohjelmaluonnoksen ja päättää asettaa sen nähtäville 11.6.-31.7.2024.

Päätös:
Kaupunkirakennelautankunta hyväksyi ehdotuksen.

109 § Kaupunkirakennetoimialan delegointipäätöksen tarkistaminen, 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset kaupunkirakennepalveluiden viranhaltijoiden päätösvaltaan.
Muutos tulee voimaan 1.7.2024.

Päätös:
Kaupunkirakennelautankunta hyväksyi ehdotuksen.

110 § Asemakaavanmuutos nro 2612, Rauhankatu 14, hyväksymisvaihe

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2612 hyväksymistä.

Päätös:
Kaupunkirakennelautankunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Irma Taavela ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston varajäsen, hallintolaki 28.1, §5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


111 § Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 2601, Mettola, ehdotusvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaehdotuksen nro 2601 sekä siihen liittyvän rakennustapaohjeen ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös:
Kaupunkirakennelautankunta hyväksyi ehdotuksen.

112 § Asemakaavan muutos nro 2609 Raatihuoneenkadun virastotalot, luonnosvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2609 nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös:
Kaupunkirakennelautankunta hyväksyi ehdotuksen.

113 § Valtuustoaloite: Bussipysäkkikatokset hyötykäyttöön / Perushämeenlinnalaiset valtuustoryhmä ym.


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

  1. antaa valtuustoaloitteeseen oheisen selvityksen
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:
Kaupunkirakennelautankunta hyväksyi ehdotuksen.

114 § Vanhusneuvoston aloite: 80 vuotta täyttäneille oikeus matkustaa maksutta seutuliikenteen linja-autoissa

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää lähettää asian valmisteltavaksi joukkoliikennepalveluihin ja edelleen joukkoliikennejaoston päätettäväksi.
Päätös:
Kaupunkirakennelautankunta hyväksyi ehdotuksen.

115 § Oikaisuvaatimus koskien maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimenpidelupapäätöstä nro 2024-111

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää selostusosassa esitetyin perustein

  1. jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta kiinteistöjen 109-22-8-1, 109-22-8-2, 109-402-3-114, 109-402-3-161, 109-22-8-6, 109-22-7-4 ja 109-22-7-6 omistajien tai muiden henkilöiden tekemän vaatimuksen osalta ja
  2. hylätä hakemuksen kiinteistöjen 109-22-40-2 sekä 109-22-7-7 omistajan oikaisuvaatimuksen.
    Toimenpidelupa nro 109-2024-111 teleliikennemaston ja laitetilan rakentamiseksi jää voimaan.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätös:
Kaupunkirakennelautankunta hyväksyi ehdotuksen.

116 § Uhkasakon asettaminen, luvaton rakentaminen Oitentie Lammi

Pykälä vedettiin pois esityslistalta.

117 § Informaatio ajankohtaisista kaupunkirakenteeseen liittyvistä asioista, kaupunkirakennelautakunta 2024