Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 13.12.2023

175 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaupunkirakennelautakunta päätti myöntää viheraluesuunnitteluja Maarit Eskolalle läsnäolo-oikeuden kokouksessa pykälä 194 käsittelyn ajan.


176 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna-Kaisa Rokkanen ja Andrei Sergejeff.


177 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestyksen seuraavasti: asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä muuten, mutta pykälä 194 käsitellään pykälän 183 jälkeen.


178 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet


Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

179 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 2023


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

180 § Joukkoliikennejaoston jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudeksi 2021-2025


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, että Janakkalan ja Hattulan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti Janakkalan jäsen Eini Nurmi nimetään joukkoliikennejaoston varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimintakaudeksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

181 § Uimaveden laatu uimakaudella 2023


Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

182 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020 – 2024, päivitys vuodelle 2024


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020 – 2024 päivityksen vuodelle 2024.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

183 § Kunta-alan eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää:

 1. vahvistaa eläinlääkintähuoltolain 19 §:n mukaisten eläkkeen perustana olevien palkkioiden määrän vuodelle 2024 seuraavasti:
  Johtava kunnaneläinlääkäri Hanna Lindholm 54 869,28 €
  Kunnaneläinlääkäri Talvikki Järvinen 54 869,28 €
  Kunnaneläinlääkäri Nina Koskinen 29 263,62 €
  Kunnaneläinlääkäri Sanna Pasma 27 434,64 €
  Vs. kunnaneläinlääkäri Anni Tiitinen 18 289,76 €
  Määräaikainen kunnaneläinlääkäri 16 460,78 €
 2. soveltaa samaa vuosipalkkiosummaa myös sijaisiin sekä viikonloppu- ym. päivystäjiin. Sovellettava summa riippuu siitä, kenen vakituisen eläinlääkärin sijaisena toimitaan.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

184 § Asemakaava nro 2449, Kappolan alueen asemakaava ja asemakaavan muutos, Kappola, Linna Golf, luonnos


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2449 nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

185 § Asemakaava ja sen muutosehdotus nro 2581, Hämeensaari, hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2581 hyväksymistä
 2. esittää kaupunginhallitukselle asemakaavakarttaan nro 2581 liittyvän rakentamistapaohjeen hyväksymistä noudatettavaksi aluetta rakennettaessa
  Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

186 § Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hyväksyä kaavoituskatsauksen,
 2. lähettää kaavoituskatsauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
 3. että kaavoituskatsaus asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle Palvelupiste Kastelliin ja kaupungin internet-sivuille.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

187 § Teollisuustie ja Vanhatie, Iittala, katusuunnitelmat

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Teollisuustien ja Vanhatien katusuunnitelman.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

188 § Louhimokadun, Suomen kasarmin kadun, Salokantelenkadun ja Ahokadun katusuunnitelmat, Myllymäki

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Louhimokadun, Suomen kasarmin kadun, Salokantelenkadun ja Ahokadun katusuunnitelmat.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

189 § Raatihuoneenkadun katulämmitys

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, että ns. uuden Reskan (Raatihuoneenkatu välillä Saaristenkatu-Kasarmikatu) katulämmitystä ei jatketa enää talvikauden 2023-2024 jälkeen.
Kaupunki irtisanoo katulämmityssopimukset 31.12.2023 mennessä ja lämmitys lopetetaan talven 2023-2024 jälkeen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

190 § Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöstrategia

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä

 1. Kiinteistöjen ja toimitilojen omistuksen periaatteet
 2. Tilatarpeiden toteuttamisen vaihtoehtojen toimintaohjeet
 3. Salkut joihin kiinteistöt jaetaan

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

191 § Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 30.11.2023 ja ennuste


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

192 § Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää maksaa peruskorjausavustusta avustusvaatimukset täyttävälle Korventaustan yksityistien tiekunnalle
2 790 euroa.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

193 § Yksityistieavustusten myöntämisperusteet

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, että yksityisteiden perusparannus- ja kunnossapitoavustuksia voidaan myöntää päätösesityksen liitteenä olevien periaatteiden mukaisesti sellaisille tiekunnille, jotka ovat avustusta hakeneet määräaikaan mennessä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

194 § Hämeenlinnan leikkipaikkaohjelma 2023-2032, luonnos

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa Hämeenlinnan leikkipaikkaohjelma 2023-2032 luonnoksen nähtäville.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

195 § Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2024 käyttösuunnitelman hyväksyminen


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta

 1. hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2024 käyttösuunnitelman
 2. toteaa kaupunginvaltuuston hyväksyneen lautakunnan sitovat tavoitteet vuodelle 2024
 3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

196 § Kiinteistöjen kunnossapitotyöohjelma vuodelle 2024


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta vahvistaa ohjeellisena noudatettavaksi kiinteistöjen kunnossapitotyöohjelman vuodelle 2024.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

197 § Infran investointiohjelma 2024 ja investointisuunnitelma 2025-2029

Kaupunkirakennelautakunta päättää:

 1. hyväksyä infran investointiohjelman vuodelle 2024 ehdotuksen mukaisesti
 2. merkitsee tiedoksi alustavan investointisuunnitelman vuosille 2025-2029

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

198 § Kaupunkirakenteen investointiosan käyttösuunnitelma 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä talonrakennuksen, kunnallistekniikan ja irtaimen omaisuuden vuoden 2024 käyttösuunnitelmat liitteen mukaisina.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

199 § Infra-tulosalueen taksat 1.1.2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää vahvistaa Infra-tulosalueen taksat. Taksat ovat voimassa 1.1.2024 lähtien toistaiseksi.
Uudet taksat kumoavat kaupunkirakennelautakunnan 31.1.2023 (§ 13) hyväksymän, 1.3.2023 voimaan tulleen taksan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

200 § Kaupunkirakennelautakunnan hankintasuunnitelma 2024


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kaupunkirakennetoimialan hankintasuunnitelman.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

201 § Oikaisuvaatimus kiinteistön virheen perusteella, Brahenkatu


Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen selostusosassa mainituin perustein.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

202 § Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 66/5.9.2023


Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

203 § Oikaisuvaatimus rakennusluvasta 109-2023-389


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, hylätä oikaisuvaatimuksen ja pitää rakennuslupapäätöksen nro 109-2023-389 voimassa.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


204 § Oikaisuvaatimus rakennuslupa-asiassa 2023-498

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen selostusosassa esitetyin perustein. Rakennuslupa nro 109-2023-498 päiväkodin käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi jää hylättynä voimaan.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

205 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta 2023