Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 13.4.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

54 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

55 §  Pöytäkirjan tarkastajat           

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Arvio ja Seppo Kuvaja.

56 §  Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

57 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

58 §  Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

59 §  Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit syksyllä 2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen. 

60 §  Kaupungin järjestämien vaalimainostelineiden sijoituspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

61 § Asemakaavanmuutos nro 2592, Pullerin padelhalli, Pullerinmäki, luonnosvaihe

Seppo Kuvaja ilmoitti olevansa esteellinen (Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n hallituksen puheenjohtaja, hallintolaki 28 §, kohta 5) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.             

62 § Hautaportinkujan katusuunnitelma

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

 Kaupunkirakennejohtajan muutettu päätösehdotus:

 Kaupunkirakennelautakunta päättää:

  1. hyväksyä Hautaportinkujan katusuunnitelman.
  2. että hautausmaan ruuhka-aikojen liikenteelle tehdään vaihtoehtoinen suunnitelma yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa.
  3. suunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuoden 2021 aikana.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan muutetun päätösehdotuksen.

63 § Haja-asutusalueiden rakennuspaikkojen laskentaperiaatteet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

64 §  Keinusaarenpuiston rakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

65 §  Ritvalanpuiston leikkipaikan peruskorjaus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

66 § Rakennuskiellon määrääminen, Sairio         

Maankäytönsuunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen, hallintolaki 28 §, kohta 1) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

67 §  Hämeenlinnan kantakaupungin pohjoisen osan infran kunnossapidon alueurakan vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

68 §  Kiinteistöjen kunnossapitotöiden vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

69 §  Päätös tupakkalain (549/2016) mukaisen kiellon ja uhkasakon asettamisesta. Garage of Creation Oy, Puff Hämeenlinna                    

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

70 §  Hallinto-oikeuden päätös toimenpidelupa-asiassa

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.   

71 §  Oikaisuvaatimus ympäristöjohtajan päätöksestä § 7/ 19.3.2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

72 §  Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä, hulevesien aiheuttamat vahingot

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

73 §  Lautamiehenrinne 4, 29.2.2016 annetun korjauskehotuksen viranomaisvalvonnan päättyminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.