Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 14.11.2023

163 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
164 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Aaltonen ja Juha Tuomi.

165 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

166 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

167 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 2023

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

168 § Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit keväällä 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää kokoontua keväällä 2024 seuraavasti:

Kokoukset:
tiistai 6.2.2024 klo 17.00
tiistai 19.3.2024 klo 17.00
tiistai 16.4.2024 klo 17.00
tiistai 14.5.2024 klo 17.00
tiistai 11.6.2024 klo 17.00

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti Wetterillä tai Raatihuoneella.
Seminaarien osalta ajankohdat ja aiheet päätetään myöhemmin
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


169 § Asemakaavan muutos nro 2617, Iittalan vanha meijerialue, Meijerintie 9, Iittala

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2617 luonnoksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

170 § Asemakaava nro 2598 Alilaurila, Luolaja, ehdotusvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2598 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

171 § Asemakaavanmuutos nro 2612, Rauhankatu 14, luonnosvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2612 nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


172 § Asemakaavan muutos nro 2619, Iittalan vanhan Nuhalan koulun alue, 109-483-1-257, 109-483-1-803, 109-483-1-5, luonnos

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2619 nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

173 § Oikaisuvaatimus, tonttijaon muutos nro 2614, Hätilä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä tonttijaon muutoksesta nro 2614 tehdyn muistutuksen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


174 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta 2023