Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 14.12.2021

210 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

211 §  Pöytäkirjan tarkastajat  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annemari Kuvaja ja Irma Taavela.

212 §  Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestyksen seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan järjestyksessä muuten, mutta pykälä 246 käsitellään pykälän 212 jälkeen.

213 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

214 §  Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

215 § Uimaveden laatu uimakaudella 2021 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.     

216 §  Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020 – 2024, päivitys vuodelle 2022 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020 – 2024 päivityksen vuodelle 2022.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

217 §  Kunta-alan eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2022 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää:

 1. vahvistaa vakinaisten praktikkoeläinlääkärivirkojen toimenpidepalkkiot seuraavasti:
  Talvikki Järvinen 52 932,48 euroa
  Hanna Lindholm 52 932,48 euroa
  Sanna Pasma 40 000,00 euroa
  Avoin (vakanssinro 11000332) 52 932,48 euroa
 2. vahvistaa vakinaisen eläinlääkärin sijaisen vuosipalkkioiden määräksi
  52 932,48 euroa sekä vahvistaa eläinlääkäreiden viikonloppupäivystäjinä toimiville vuosipalkkioiden määräksi 30 000 euroa.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

218 §  Asemakaavan muutos nro 2586 Iittalan katualueet, Iittala, hyväksyminen

Päätösehdotus:  

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä kaavaehdotuksen nro 2586.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.                           

219 §  Asemakaavan muutos nro 2595 Vanha Helsingintie 18, hyväksyminen

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen nro 2595.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.                           

220 §  Asemakaavan nro 2596 muutos, Kahilistontie 1, hyväksyminen 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen
nro 2596.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

221 §  Asemakaavan muutos nro 2566 Asemantausta, hyväksymisvaihe 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2566 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.                           

222 §  Asemakaavan muutos nro 2594 Paroistentie 3, Ojoinen, hyväksymisvaihe  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2594 hyväksymistä.                            

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

223 §  2536 Asemakaava- ja asemakaavan muutos Paikkalan- ja Vanhanpappilantie, ehdotus  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa asemakaavan nro 2536 ehdotuksena nähtäville.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

224 §  Asemakaavan muutos 2551, Ruusukortteli, luonnosvaihe

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nro 2551 nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.                          

225 §  Kaava nro 9036 Porrasniemen ranta-asemakaavan muutos, kaavaehdotus  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa ranta-asemakaavan muutoksen nro 9035 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.         

226 § Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2022  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää
1) hyväksyä kaavoituskatsauksen 2022,
2) lähettää kaavoituskatsauksen 2022 tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle,
3) että kaavoituskatsaus 2022 asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle palvelupiste Kastelliin ja kaupungin internet-sivuille.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

227 § Katsastusmiehentien kääntöpaikka, katusuunnitelma  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Katsastusmiehentien kääntöpaikan katusuunnitelman.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

228 §  Huovilantie, Heinätie, Piennartie, Nurmitie, Satotie, Apilatie, Virnatie, Tuulensuuntie katusuunnitelma, Lammi  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Huovilantien, Heinätien, Piennartien, Nurmitien, Satotien, Apilatien, Virnatien ja Tuulensuuntien katusuunnitelmat.                            

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

229 §   Sairaalatien nimenmuutos

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää muuttaa Sairaalatie -nimen kahdeksi eri kadun nimeksi Sairaalakaduksi ja Parantolankaduksi liitteenä olevan kartan mukaisesti.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

230 §  Hämeenlinnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2022-2026

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan Hämeenlinnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman 2022-2026 ja sen toimenpidelistauksen hyväksymistä.

Keskustelun kuluessa Annamari Kuvaja ehdotti seuraavia muutoksia Hämeenlinnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan 2022-2026:

3.1. Verkosto
Ruutukaava-alueella pyöräilyverkosto suunnitellaan huomioiden tasapuolisesti myös kävely, joukkoliikenne, autoilu, pysäköinti ja logistiikka.

3.2. Suunnitteluhierarkia
Suunnitteluhierarkiaa muutetaan siten, että kävely ja pyöräily olisivat hierarkiassa samalla tasolla joukkoliikenteen, autoilun, pysäköinnin ja logistiikan kanssa.

Kuvajan muutosehdotusta kannattivat Juha Tuomi ja Antero Niemelä. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä sai kaupunkirakennejohtajan ehdotus viisi (5) ääntä: Sergejeff, Rokkanen, Taavela Olkinuora ja Aaltonen) ja Kuvajan ehdotus kuusi (6) ääntä (Kuvaja, Niemelä, Tuomi, Salminen, Pullinen, Silpola). Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Kuvajan ehdotuksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan Hämeenlinnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman 2022-2026 ja sen toimenpidelistauksen hyväksymistä siten, että ohjelmaan tehdään muutokset esityksen mukaisesti:

3.1. Verkosto
Ruutukaava-alueella pyöräilyverkosto suunnitellaan huomioiden tasapuolisesti myös kävely, joukkoliikenne, autoilu, pysäköinti ja logistiikka.

3.2. Suunnitteluhierarkia
Suunnitteluhierarkiaa muutetaan siten, että kävely ja pyöräily olisivat hierarkiassa samalla tasolla joukkoliikenteen, autoilun, pysäköinnin ja logistiikan kanssa.

231 §  Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset 2021

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää maksaa peruskorjausavusta kaikille kolmella avustusvaatimukset täyttävälle tiekunnalle seuraavasti:
Jokiniemen yksityistien perusparannusta toteutuneista kustannuksista 5 943 €: lla, Vekurin yksityistien kustannuksista 7 572 €: lla ja Lammintaustantien yksityistien kustannuksista 9 229€: lla.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.                              

Pöytäkirjaan merkitään, että Antero Niemelä ja Jari Koskinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintolaki 28§, 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

232 §  Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset 2021, oikaisuvaatimus  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää olla maksamatta yksityisteiden kunnossapitoavustusta Tawastinkujan tiekunnalle.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.     

233 §  Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 30.11.2021 ja ennuste

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta tiedokseen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.                           

234 § Vuoden 2022 perusparannushankeohjelma

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy talonrakennuksen perusparannus-hankeohjelman vuodelle 2022 ja selvityksen suunnittelija- ja urakoitsija-valinnoista ohjeellisena noudatettavaksi siten, että perusparannus-investointeihin varattu kokonaismääräraha on sitova.  

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

235 §  Infra-tulosalueen taksat 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää vahvistaa Infra-tulosalueen taksat. Taksat ovat voimassa 1.1.2022 lähtien toistaiseksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.                           

236 §  Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2022 käyttösuunnitelman hyväksyminen 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2022 käyttösuunnitelman.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.                           

237 §  Vuoden 2022 infran investointiohjelma  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä vuoden 2022 infran investointiohjelman ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

238 §  Kaupunkirakenteen investointiosan käyttösuunnitelma 2022 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä talonrakennuksen, kunnallistekniikan ja irtaimen omaisuuden vuoden 2022 käyttösuunnitelmat liitteen mukaisina.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

239 §  Ahvenistontien muutosten rakennusurakan vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Ahvenistontien muutosten rakennusurakan kilpailutusperiaatteet.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.                           

240 §   Kaupunkirakennelautakunnan hankintasuunnitelma 2022  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kaupunkirakennetoimialan hankintasuunnitelmat.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

241 § Hämeenlinnan seudun joukkoliikenneohjelma 2030  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle laaditun joukkoliikenneohjelman 2030 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.                           

242 §  Kuntien välisestä maaseutupalveluiden tuottamista ja ostamista koskevan sopimuksen päivittäminen / Alueellinen maaseutupalveluyksikkö Häme

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hyväksyä Sopimuksen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesta sekä maaseutuhallin palvelun tuottamisesta ja ostamisesta (Alueellinen maaseutupalveluyksikkö Häme)
 2. että sopimus tulee voimaan 1.1.2022 alkaen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

243 §  Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Linnankatu 11  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen selityksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

244 §  Uhkasakon asettaminen koskien ympäristö- ja rakennuslautakunnan myöntämää maa-aineslupaa 26.8.2009 § 148 ja ottotoiminnan päättymistä

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. ryhtyä hallintopakkokeinojen käyttämiseen, koska maa-aineslain mukainen toimija (luvan haltija) ei ole täyttänyt maa-aineslain (MAL) ja myönnetyn maa-ainesluvan mukaisia velvoitteitaan luvan voimassaoloaikana eikä erityisen kehottamisen jälkeen. Kiinteistö 109-593-1-79.
 2. asettaa MAL 14 §:n 1.mom. uhkasakon liitteen mukaisesti.

Päätös toimitetaan tiedoksi todisteellisesti joko saantitodistuksella tai haastetiedoksiantona.

Maksut: Maa-ainestaksan mukaisesti peritään uhkasakon asettamispäätöksestä yhteensä 400 €.

Sovellettavat säännökset:
Maa-aineslaki 14 §, 18 §.
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005 8 §.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

245 §  Teettämisuhan täytäntöönpano, Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)      

246 §  Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta  

 • Assi-sairaala / julkisivumuutos
  arkkitehti Nina Väistö