Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 14.5.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

387 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

388 § Pöytäkirjan tarkastajat  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Laatikainen ja Mart Martikainen.

389 §  Käsittelyjärjestys  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

390 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

391 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

392 § Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset syksyllä 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

393 §  Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto vuonna 2019  

Keskustelun kuluessa Leena Suojala ehdotti ympäristöpalkinnon saajaksi Lammin Konnarin koulun 4B-luokan tyttöryhmää  Pihla Muuttola, Elsa Myyryläinen ja Peppi Korremäki. Kaupunkirakennelautakunta kannatti yksimielisesti Suojalan ehdotusta. Kaupunkirakennelautakunta päätti yksimielisesti valita ympäristöpalkinnon saajaksi Lammin Konnarin koulun 4B-luokan tyttöryhmän  Pihla Muuttola, Elsa Myyryläinen ja Peppi Korremäki. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti valita kunniamaininnan saajaksi Pekka Honkalan.

394 §   Asemakaava nro 2557, Kanakouluntie 1  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

395 § Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kirje alueen käyttömaksusta  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

396 § Poikkeamispäätös, 109-501-4-39, Kalvola Sittala, Rimmiläntie, rantarakentaminen 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

397 §  Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisusta, Valkeajärventie 125, Tuulos, 109-593-2-79

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.   

398 §  Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä hylätä oikaisuvaatimus, joka koskee terveystarkastajan päätöstä asian käsittelyn päättämisestä Hämeenlinnassa sijaitsevassa asunto-osakeyhtiössä  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

 399 § Lausunto Ahveniston ystävät ry.n kunnallisvalituksen johdosta 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

400 § Valtuustoaloite: Kaunis Hämeenlinna näkyviin -maisemanhoitoprojekti – Vesa Kaloinen ym. 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

401 § Talouden seuranta 2019, Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

402 §  Kaupunkirakennetoimialan infran suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tulevaisuuden toimintamallin selvitysprojekti 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.    

403 § Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointiraportti 2018  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

404 § Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

405 § Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2019-2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

406 § Hämeenlinnan kaupungin hulevesimaksun määräytymisperusteiden tarkennus ja hulevesitaksa

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. 

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin hallinto-oikeudelle annettavia lausuntoja hulevesiasioita koskevista valituksista
pykälissä 407 – 410. Pykälässä 411 käsiteltiin muistutusta hulevesimaksusta.