Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 14.6.2023

104 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

105 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Niemelä ja Juha Tuomi.

106 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

107 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


108 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

109 § Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 2604 Teollisuustie, Iittala, hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2604 hyväksymistä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

110 § Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 2601, Mettola, luonnosvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2601 nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

111 § Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 2603 Halkikiventie, hyväksyminen

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2603 hyväksymistä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

112 § Asemakaavan muutos nro 2614, Piiripellontie 4, hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen 2614 ja siihen sisältyvän sitovan tonttijaon.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

113 § Poikkeaminen, käyttötarkoituksenmuutos, Majalahdentie 111, Loimalahti, 109-416-6-43

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja puoltaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamista vakiasunnoksi, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.
Päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.
Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

114 § Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen 109-549-1-5, Riikostentie 87, Lammi, uuden omakotitalon rakentaminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää suunnittelutarveratkaisun sekä poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.

Päätös on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

115 § Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 31.5.2023 ja ennuste

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

116 § Tiedoksi vuonna 2023 peruskorjattavat puistoleikkipaikat

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee suunnitelmat tiedoksi
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

117 § Hämeenlinnan keskustan liikenneselvitys 2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedoksi keskustan liikenneselvityksen. Täydennetty liikenneselvitys esisuunnitelmineen tuodaan kaupunkirakennelautakunnalle uudelleen elokuussa 2023, minkä jälkeen täydennetty liikenneselvitys viedään kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

118 § Keskustavision päivittäminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että

  1. Keskustavision päivitystyö käynnistetään selostuksessa kuvatulla tavalla
  2. Päivitystyön ohjaaminen tapahtuu projektiryhmässä ja ohjausryhmässä
  3. keskustavision päivitystyö tehdään vuoden 2024 loppuun mennessä

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

119 § Liikkuva Hämeenlinna -ohjelma

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

120 § Valtuustoaloite: Kaupungintalo myyntiin osittaiseen pysäköintikäyttöön / Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että:

  1. antaa valtuustoaloitteeseen oheisen selvityksen
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

121 § Asumiskiellon ja uhkasakon peruuttaminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää purkaa asunto C 37 yöaikaisen asumiskieltovaateen ja perua määräykseen liittyvän uhkasakon. Peruste päätösehdotukselle on se, että huoneisto ei ole enää asuinkäytössä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


122 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta