Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 15.11.2022

190 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

191 § Pöytäkirjan tarkastajat 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annemari Kuvaja ja Irma Taavela

192 § Käsittelyjärjestys  

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

193 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet  

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

194 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

195 §  Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit keväällä 2023  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää kokoontua keväällä 2023 seuraavasti:

Kokoukset:

keskiviikko 8.2.2023

keskiviikko 8.3.2023

tiistai 4.4.2023

tiistai 16.5.2023

keskiviikko 14.6.2023

Ympäristökatselmus torstaina 20.4.2023 klo 8-16

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti Wetterillä tai Raatihuoneella.

Seminaarien osalta ajankohdat ja aiheet päätetään myöhemmin.

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen:

Helmikuun kokouksen ajankohta aikaistetaan pidettäväksi tiistaina 31.1.2023. Kevään muut kokousajankohdat pysyvät muuttumattomina.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan muutetun päätösehdotuksen.

196 § Uimaveden laatu uimakaudella 2022  

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

197 § Hulevesitaksan tarkistus, päivitys 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin hulevesimaksut liitteen mukaisesti.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

198 §  Asemakaavamuutos 2602 Nujulantie 19 Käikälä, hyväksyminen  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen nro 2602.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

199 § Ranta-asemakaavan muutos nro 9039, Savikivi 130, hyväksyminen  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavan nro 9039 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

200 § Keskustan pyörätiekokeilu  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää, että pyörätiekokeilu toteutetaan Kasarmikadulla kesäkaudella 2023.

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen:

Kaupunkirakennelautakunta päättää tässä vaiheessa, että pyörätiekokeilu toteutetaan Kasarmikadulla kesäkaudella 2023

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan muutosehdotuksen.

201 § Hämeenlinnan kaupungin omistamien toimitilojen vuokraaminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi ja lähettää edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

202 §  Lausunto hallinto-oikeudelle toimenpidelupaa koskevassa asiassa  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon hallinto-oikeudelle.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

203 § Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen määräys koskien haketuksen lopettamista  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä ympäristötarkastajan antaman ympäristönsuojelulain (527/2014) 175 §:n mukaisen määräyksen kiireellisessä tapauksessa. Määräyksen mukaan yritys B:n tulee lopettaa purkupuun hakettaminen paikalla, joka sijaitsee Pajanteen kierrätyskeskuksen ylä- ja alakenttien välissä olevalla alueella. Lisäksi haketuksessa tulee noudattaa ympäristöluvassa (YMRALA 3.5.2016 § 43) esitettyjä haketusaikoja.

Perustelu: Kaupunkirakennelautakunnan mukaan yritys B ei voi toimia kaupunkirakennelautakunnan päätöksen 8.2.2022 § 31 vastaisesti. Päätöksen mukaan haketus kyseisellä paikalla ei ole sallittua. Yritys A on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joten asian käsittely on kesken.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

204 § Oikaisuvaatimus YL-1 109-32-75-3 varaaminen Ruununmyllyntie 47

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

205 § Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

206 § Oikaisuvaatimus koskien vs. rakennusvalvontapäällikön myöntämää rakennuslupaa nro 109-2022-653  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkittavaksi ottamatta, sillä oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole valitusoikeutta asiassa.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

207 §  Uhkasakon asettaminen koskien lainvastaista tilannetta omarantaisella kiinteistöllä Hattulanselän rannalla, pressuhalli 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

  1. ryhtyä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisten hallintopakkokeinojen käyttämiseen kiinteistöllä vallitsevan lainvastaisen tilanteen oikaisemiseksi.
  2. velvoittaa kiinteistön omistajaa oikaisemaan lainvastaisen tilanteen pressuhallin osalta – rakennettu ilman vastaavaa lupaa-, sekä asettaa uhkasakon liitteen mukaisesti. (MRL 182 §)

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

208 § Uhkasakon asettaminen koskien lainvastaista tilannetta omarantaisella kiinteistöllä Hattulanselän rannalla, majoitusmökit ja rantasauna  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

  1. ryhtyä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisten hallintopakkokeinojen käyttämiseen kiinteistöllä vallitsevan lainvastaisen tilanteen oikaisemiseksi.
  2. velvoittaa kiinteistön omistajaa oikaisemaan kolmen (3) majoitusmökin sekä rantasaunan lainvastaisen tilanteen – rakennettu ilman vastaavaa rakennuslupaa – sekä asettaa uhkasakon liitteen mukaisesti. (MRL 182 §)

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

209 §  Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta