Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 15.6.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

95 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

96 § Pöytäkirjan tarkastajat          

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Laatikainen ja Andrei Sergejeff.

97 § Käsittelyjärjestys

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.               

98 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

99 §  Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.               

100 §  Asemakaavan muutos nro 2586 Iittalan katualueet, Iittala, luonnosvaihe                             

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

101 §  Asemakaavan muutos, nro 2587, Vuorentaan koulu, hyväksyminen  

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.   

102 §  Asemakaavan muutos nro 2582, Keskuskoulun ja Palanderin talon korttelit, hyväksyminen  

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

103 §  Asemakaava nro 2590, SSAB Harvialantie 420, Käikälä, ehdotus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

104 §  Asemakaavan muutos nro 2591, Könnölänmäentie 13, vireilletulo ja luonnos  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.               

105 § Rantayleiskaavan muutos Lammi Harasjärvi 109-511-2-2  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

106 §  Ranta-asemakaava nro 9038, Kiviranta 109-591-11-5 ja Niemelä 109-591-11-108, kaavaluonnos

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen. 

107 §  Tilkunpellon ranta-asemakaava, kaava nro 9025, kaavaehdotus 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

108 §   Poikkeaminen 109-474-6-44 Taaplarintie 43 Hauho, rantarakentaminen                             

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

109 §  Poikkeaminen 109-466-6-3 Vihavuodentie 297 Sappee, rantarakentaminen                        

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

110 §    Vuoden 2021 infran investointiohjelma

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen. 

111 §  Muutokset tilapalvelun 2021 perusparannushankkeisiin  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.               

112 §   Osoitejärjestelmään teiden ja katujen nimeäminen  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

113 §  Vanhusneuvoston toimintakertomus 2017 – 2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

114 § Vammaisneuvoston toimintakertomus 1.6.2020 – 31.5.2021 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

115 §  Valtuustoaloite: Hämeensaaren kaavallinen osoittaminen puurakentamiselle

Keskustelun kuluessa Irmeli Lehtonen ehdotti asian palauttamista valmisteluun (päätösehdotus kohdat 1 ja 2).

Lehtosen ehdotusta ei kannatettu.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.     

Irmeli Lehtonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

116 §  Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Ahvenistontien välillä Hautaportinkuja – Rapamäentie, Olympiakadun jatkeen, Rapamäentien,Päivämäentien jalankulku- ja pyöräväylän sekä Päivämäentien jatkeen katusuunnitelmien hyväksymispäätöstä koskevassa valitusasiassa

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

117 §  Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Ahvenistontien välillä Hautaportinkuja – Rapamäentie, Olympiakadun jatkeen, Rapamäentien, Päivämäentien jalankulku- ja pyöräväylän sekä Päivämäentien jatkeen katusuunnitelmien hyväksymispäätöstä koskevassa valitusasiassa

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

118 §  Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Hautaportinkujan katusuunnitelman hyväksymispäätöstä koskevassa valitusasiassa

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

Irmeli Lehtonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

119 § Lausunto hallinto-oikeudelle, asiakirjajulkisuus 

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

120 § Rakennustyön keskeyttäminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen. 

121 § Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta, kiinteistö 109-449-4-181  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Irmeli Lehtonen ilmoitti olevansa esteellinen, ( asianosainen, hallintolaki 28 §, kohta 1) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

122 §  Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta, kiinteistö 109-6-55-471

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin seuraavat pykälät:

123 § Velvoitteen asettaminen, rakennuksen kunnossapito, Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)
124 § Hallinto-oikeuden päätös uhkasakkoasiassa, Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)