Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 15.9.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

144 §   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

145 §   Pöytäkirjan tarkastajat                            

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irmeli Lehtonen ja Andrei Sergejeff.

146 §   Käsittelyjärjestys                      

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

147 §   Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

148 §   Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

149 §  Asemakaavamuutoksen ehdotus koskien S-market Jukolaa ja sen lähiympäristöä, ehdotus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Mart Martikainen ja Juha Tuomi ilmoittivat olevansa
esteellisiä (Hämeenmaan edustajiston/hallintoneuvoston jäsen, hallintolaki
28 §, kohta 5) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

150 § Asemakaava nro 2569, Turkistie, luonnos

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

151 §  Asemakaava nro 2562, Viisarintie 22, ehdotus hyväksyntään

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

152 §  Poikkeaminen 109-5-55-18, Vanainkatu 39

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

153 §  Poikkeaminen, 109-490-5-24, Renkajärventie 1350 Rimmilä, käyttötarkoituksen muutos rannalla

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

154 §  Osoitejärjestelmään teiden ja katujen nimeäminen

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

155 §  Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Antero Niemelä ilmoitti olevansa esteellinen
(hallintolaki 28§, 5 kohta) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

156 §  Maankäytön suunnittelun ja Infran asiantuntijapalveluiden puitesopimuskilpailutus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

157 §  Kaupunkirakenteen luontopalveluiden metsänhoidon suunnitelma loppuvuodeksi 2020

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

158 §  Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys maanrakennuksen investointiohjelmaan  vuodelle 2021  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

159 §   Kaupunkirakennelautakunnan talousarvio 2021

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

160 §  Valtuustoaloite pysäköintinormeista luopumisesta – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

161 §  Valtuustoaloite: Puurakenteisten talojen, julkisten rakennusten ja kaupunkikuvallisten kokonaisuuksien lisääminen Hämeenlinnassa – Juhani Lehto ja Timo Kaunisto ym. 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

162 §  Valtuustoaloite metsien jatkuvan kasvun menetelmien lisäämisestä – Vihreä valtuustoryhmä ym.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

163 § Rakennustarkastajan antaman rakennustyön keskeytysmääräyksen voimassa pitäminen kiinteistöllä 109-594-1-409

Keskustelun kuluessa Seppo Kuvaja ehdotti, että 2.6.2020 annettu rakennustyön keskeyttämismääräys pidetään voimassa mutta poliisille ei tehdä rikosilmoitusta.

Kuvajan ehdotusta kannattivat Antero Niemelä sekä Leena Suojala.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä sai kaupunkirakennejohtajan ehdotus kaksi (2) ääntä (Vesala , Martikainen) ja Kuvajan ehdotus yhdeksän (9) ääntä ( Kuvaja, Laatikainen, Suojala, Sergejeff, Arvio, Kankaanpää, Lehtonen, Nyholm, Niemelä).
Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Kuvajan ehdotuksen.