Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 16.2.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

10 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

11 §  Pöytäkirjan tarkastajat 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Laatikainen ja Irmeli Lehtonen.

12 § Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

13 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

14 §  Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.              

15 §  Hämeenlinnan nuorisovaltuuston edustajat kaupunkirakennelautakuntaan 1.1. – 31.12.2021

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.              

16 §  Nuorisovaltuuston toimintakertomus syksy 2020

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.  

17 §  Kaupunkirakennetoimialan delegointipäätöksen tarkistaminen

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.              

18 §  Maatalouslomituksen toimeksiantosopimuksen irtisanominen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

19 §  Asemakaavan muutos nro 2566, Asemantausta, ehdotusvaihe

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Mart Martikainen ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen, hallintolaki 28 §, kohta 1)

ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

20 §  Asemakaava nro 2589, Kaislapolku 4, Harviala, luonnosvaihe

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

21 §  Evon yleissuunnitelma           

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

22 §  Poikkeaminen 109-5-46-1, Keinukatu 5

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.              

23 §  Metsäharjun kaava-alue (Harjulehdonkatu ja Lehtometsänkaarre), katusuunnitelmat

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.     

24 §  Kadunpitopäätös vuonna 2020 valmistuneista kaduista

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.              

25 §  Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset  

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

26 §  Infran kunnossapidon työohjelma 2021

  Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.              

27 §  Voutilan asevelikylän ja Loimalahden katujen saneerauksen vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Kaupunkirakennejohtajan muutettu päätösehdotus:

  1. Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Voutilan asevelikylän ja Loimalahden katujen saneerauksen vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet.
  2. lähettää vaikuttavuusarvioinnin tiedoksi kaupunginhallitukselle

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan muutetun päätösehdotuksen.

28 §  Kaupunkirakennelautakunnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta 2020

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

29 §  Lausunto hulevesimaksua koskevasta valituksesta

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.