Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 16.3.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

30 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

31 §  Pöytäkirjan tarkastajat           

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenna Kankaanpää ja Antero Niemelä.

32 § Käsittelyjärjestys

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

33 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

34 §  Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

35 §  Ympäristön tilan seuranta 2020 ja ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

36 §  Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2020

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.     

37 §  Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutuminen vuonna 2020

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

38 §  Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto vuonna 2021

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

39 §  Asemakaavan muutos 2582, Keskuskoulun ja Palanderin talon korttelit, ehdotus

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

40 §  Asemakaavan muutos nro 2587 Vuorentaan koulu, ehdotus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

41 §   Lasimestarintien, Norstedtintien, Norstedtinkujan ja Vastamäentien (väli Vanhatie – Iittalantie) katusuunnitelmat

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

42 §  Huuhkajantie, Kivisenojantie, Korpintie, katusuunnitelmat, Loimalahti 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

43 §  Valmuntie, Kangaspellontie, Mattisentie ja Loimalahdentien etelänpuoleinen jalkakäytävä välillä Haratie – Revontie, katusuunnitelma, Voutila

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

44 § Katusuunnitelmat: Katkomäenkatu, Patterihaankatu, Päivärinteenkatu, Hainaronkatu, Anttilankuja, Teininpellontie ja Pajamäenkatu

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

45 §  Ahvenistontien välillä Hautaportinkuja – Rapamäentie, Olympiakadun jatkeen, Rapamäentien, Päivämäentien jalankulku- ja pyöräväylän sekä Päivämäentien jatkeen katusuunnitelmat                     

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

46 §  Hämeenlinnan pyöräilyhankkeet 2019-2020

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

47 § Kiinteistöjen toimenpideohjelma 2021       

 Keskustelun kuluessa Irmeli Lehtonen teki seuraavan muutosehdotuksen:

”Pykälän liitteenä olevassa toimenpideohjelmassa 2021 Lukiokatu 4 puutalo on myytävien kohteiden listalla.

Esitän, että Lukiokatu 4 talon myyntiä arvioidaan vielä uudelleen.

Kyseinen alue,jossa talo sijaitsee, on kulttuuriperinne aluetta,ns. vanhaa Hämeenlinnaa, mukaan lukien Hämeen Linna.

Aluetta tulisi kehittää matkailun näkökulmasta. Siksi Lukiokatu 4 kiinteistön olisi hyvä olla kaupungin omistuksessa.”

Lehtosen esitystä ei kannatettu.

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

48 §  Ranta-asumisen maankäytölliset periaatteet

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Kaupunkirakennejohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää:

  1. hyväksyä omalta osaltaan ranta-asumisen periaatteet ja niihin liittyvän edullisuusvyöhykekartan käytettäväksi rantarakentamisen kaavavalmistelun lähtökohtina.
  2. että periaatteiden tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan ja aluerajauksia tarkistetaan annetun palautteen sekä järjestelmästä saatujen kokemusten perusteella.
  3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät ranta-asumisen periaatteet ja niihin liittyvän edullisuus vyöhykekartan käytettäväksi rantarakentamisen kaavavalmistelun lähtökohtina.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan muutetun päätösehdotuksen.  

49 §  Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

50 § Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönottaminen

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja täydensi päätösehdotustaan.

Kaupunkirakennejohtajan täydennetty päätösehdotus:   

A.     Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

1.     Hämeenlinnassa otetaan käyttöön kaupungin oma kotihoidon pysäköintitunnus

2.     hyväksytään päätösesityksen liitteenä olevat lupaehdot

3.     hyväksytään yksityisille toimijoille 200 euron taksa kotihoidon pysäköintitunnuksesta siten, että se tulee voimaan 1.6.2021. Taksa lisätään 15.4.2019 hyväksyttyyn pysäköintiohjemaan.

4.     kotihoidon pysäköintitunnuksia operoi Hämeenlinnan Pysäköinti Oy

5.     vanhat lupakiekot poistetaan käytöstä

 B.     Kaupunkirakennelautakunta tarkastelee järjestelyn toimivuutta keväällä 2022 ja tekee siihen tarvittavat muutokset.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan täydennetyn päätösehdotuksen.

51 §  Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointikertomus 2017-2021 (kaura)

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

52 §  Hämeenlinnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys (CO2-raportti)

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

53 §  Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan päätöksestä

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.