Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 16.5.2023

Esityslista (tweb.fi)

79 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
80 § Pöytäkirjan tarkastajat
81 § Käsittelyjärjestys
82 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


83 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


84 § Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset syksyllä 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää kokoontua syksyllä 2023 seuraavasti:

Kokoukset:
tiistai 22.8.2023
tiistai 12.9.2023
keskiviikko 11.10.2023
tiistai 14.11.2023
keskiviikko 13.12.2023

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

85 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöpalkinto vuonna 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää valita Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan vuoden 2023 ympäristöpalkinnon saajan. Kiertopalkinnon lisäksi palkintona on 1000 euroa. Ympäristöpalkinto luovutetaan 5.8.2023 Elomessuilla.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti yksimielisesti valita ympäristöpalkinnon saajaksi Hauhon Wanha Raitti ry:n. Ympäristöpalkinto luovutetaan 5.8.2023 Elomessuilla.


86 § Vuoden 2022 talousvesinäytetulosten raportointi

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


87 § Asemakaavan muutos nro 2615, Puupihantie, ehdotusvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2615 ehdotuksena nähtäville 14 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


88 § Asemakaavan muutos nro 2608, Poltinahontie 102, Hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen 2608 sekä siihen sisältyvän tonttijaon.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

89 § Asemakaavan muutos 2606, Länsiportintie 14-18, ehdotusvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2606 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

90 § Asemakaavoituksen käynnistäminen, Kirstulan puistotie 14, kaupunginosa 13, kiinteistöt 109-411-4-88 ja 109-411-4-90

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää käynnistää asemakaavan laatimisen tiloille 109-411-4-88 ja 109-411-4-90.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


91 § Rantaosayleiskaavan muutos nro 9527, Hauhon Ilmoilanselän Ym. Rantayleiskaavan muutos (Vähäjärvi) / Ehdotusvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 9527 nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


92 § Poikkeaminen 109-483-1-746, Teollisuustie 5, Iittala

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennusluvan yhteydessä tarkistetaan, että rakennuksen tekniset ominaisuudet vastaavat asuintiloille asetettuja vaatimuksia.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


93 § Poikkeaminen 109-12-12-138, Tampereentie 131, Puistonmäki, poikkeaminen kaavamääräyksistä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä hakemuksen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt poikkeamisen edellytykset ovat olemassa.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvonnasta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


94 § Poikkeaminen, rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen, Ruutikellarintie 62, Sairio, 109-6-13-1075

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.
Päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


95 § Viipurintie – Aulangontien liittymän jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjen katusuunnitelma

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Viipurintie – Aulangontien liittymän jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjen katusuunnitelman.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


96 § Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 30.4.2023 ja ennuste

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

97 § Kiinteistöjen toimenpideohjelma 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

  1. hyväksyä Kiinteistöomaisuuden toimenpideohjelman 2023 ja
  2. esittää sen kaupunginhallitukselle edelleen hyväksyttäväksi.

Kiinteistöjen myyntiä hoitaa kaupungin kanssa sopimussuhteessa oleva kiinteistövälittäjän. Kiinteistöjen ja asunto-osakehuoneistojen myyntipäätökset, joiden suuruus on enintään 300 000 euroa, tekee hallintosäännön mukaan kiinteistöjohtaja. Kaupunginhallitus päättää kaupoista, joiden arvo on enintään 2 miljoonaa euroa.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Mika Walkamo ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, hallintolaki 28§, kohta 5) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

98 § Valtuustoaloite: Selvitys tappiollisten vuokrasuhteiden perusteista – Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että:

  1. hyväksytään esitetty vastaus valtuustoaloitteeseen ja
  2. valtuustoaloite katsotaan loppuunkäsitellyksi

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

99 § Viheralueiden RAMS-kunnossapitoluokituksen käyttöönotto

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, että Hämeenlinnan kaupungin viheralueilla otetaan vaiheittain käyttöön RAMS-kunnossapitoluokitus.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


100 § Hämeenlinnan kaupungin metsäohjelma

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä ohjelman ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

” Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä ohjelman ja esittää sitä hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.”

Lautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Andrei Sergejeff teki seuraavan muutosehdotuksen Metsäohjelma -liitteen sivulle 41:
Korvataan liitteen sivulla 41 oleva lause:” Suojelualueiden määrää lisätään tavoitellen 300 hehtaarin lisäystä pidemmällä aikavälillä (minimissään toteutetaan 100 hehtaarin lisäys suojelualaan)” seuraavalla muotoilulla:

”Suojelualueiden määrää lisätään tavoitellen 300 hehtaarin lisäystä vuoteen 2035 mennessä.”
Sergejeffin ehdotusta kannattivat Taavela ja Rokkanen.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä kaupunkirakennejohtajan pohjaehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Leena Suojala, Annemari Kuvaja, Juha Tuomi, Antero Niemelä, Seppo Kuvaja, Teijo Pullinen, Satu Aaltonen) ja Sergejeffin ehdotus neljä (4) ääntä (Piia Olkinuora, Andrei Sergejeff, Irma Taavela, Hanna-Kaisa Rokkanen). Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä metsäohjelman ja esittää sitä hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

101 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös toimenpideluvan purkuhakemuksesta

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


102 § Uhkasakon tuomitseminen, Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)


103 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta 2023