Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 17.5.2022

74 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

75 § Pöytäkirjan tarkastajat

76 § Käsittelyjärjestys

77 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta

78 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

79 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

80 § Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit syksyllä 2022

Kaupunkirakennelautakunta päättää kokoontua syksyllä 2022 seuraavasti:
Päätösehdotus:
Kokoukset:
tiistai 23.8.2022
tiistai 20.9.2022
tiistai 11.10.2022
tiistai 15.11.2022
tiistai 13.12.2022

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti Wetterillä tai Raatihuoneella.
Seminaarien osalta ajankohdat ja aiheet päätetään myöhemmin.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

81 § Siivoamismääräys ja uhkasakon asettaminen, Hattula

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää:

 1. velvoittaa (päävelvoite) kiinteistön 82-x-x-x omistajan (roskaaja) poistamaan pellon reunassa olevat rakennusjätteet ja toimittamaan ne jätelain 29 §:n mukaisesti vain sille, jolla on jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä tai ympäristöluvan tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jätteitä ei saa siirtää muualle ulkosalla varastoitavaksi.
  Edellä mainitut toimenpiteet on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun velvoitettu on saanut tiedon päätöksestä. Määräajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.
 2. määrätä (päävelvoitteen tehoste) jätelain 129 §:n 1 momentin perusteella uhkasakkolain 6 §:n mukaisesti 1-kohdassa tarkoitetun päävelvoitteen noudatettavaksi 4 000 euron sakon uhalla.
 3. ilmoittaa asetetusta velvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kirjaamisviranomaiselle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin sekä
 4. todeta, että kiinteistön omistajalla on uhkasakkolain 18 §:n mukaisesti mahdollisessa omistajan- tai haltijanvaihdostilanteessa velvollisuus ilmoittaa luovutuksensaajille kiinteistöä koskevasta hallintopakkotoimenpiteestä ja ympäristönsuojeluviranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite. Ilmoitus on tehtävä luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muuten todisteellisesti.

Jätelain mukaisen roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antamisesta peritään Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (1.8.2020) kohdan 11.4 mukainen maksu 455 euroa.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

82 § Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto vuonna 2022

 Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää valita Hämeenlinnan kaupungin vuoden 2022 ympäristöpalkinnon saajan. Kiertopalkinnon lisäksi palkintona on 500 euroa. Ympäristöpalkinto luovutetaan 6.8.2022 Elomessuilla.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Juha Tuomi ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi), ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Keskustelun kuluessa Antero Niemelä ehdotti ympäristöpalkinnon saajaksi Toivaalan metsästysseura ry:tä. Kaupunkirakennelautakunta kannatti Niemelän ehdotusta yksimielisesti.

Päätös:Kaupunkirakennelautakunta päätti yksimielisesti valita ympäristö palkinnon saajaksi Toivaalan metsästysseura ry:n.

83 § Vuoden 2021 talousvesinäytetulosten raportointi

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

84 § 2536 Asemakaava- ja asemakaavan muutos Paikkalan- ja Vanhanpappilantie, hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2536 hyväksymistä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

85 § Asemakaavan muutos nro 2563 Lammin koulukeskus, hyväksymisvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2563 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

86 § Myllymäen koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2593 Myllymäen koulu, ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

87 § Asemakaavamuutos 2602 Nujulantie 19 Käikälä, luonnosvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2602 nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

88 § Kaavaehdotus nro 9523 Pohjois-Lammin osayleiskaavan muutos, Pitkäläntie 837, Lieso, 109-532-11-88, -1, -85.

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 9523 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

89 § Kaava nro 9039 Kuohijärven ranta-asemakaavan muutos, Savikivi, kaavaluonnos

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa ranta-asemakaavan muutoksen nro 9039 luonnoksena nähtäville.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

90 § Kaava nro 9524 Rengon rantayleiskaavan muutos, Järviöistentie 256, Näsiä 109-406-5-2, Kaavaehdotus

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 9524 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

91 § Hämeensaaren Kesäkatu-kokeilun aluesuunnitelma ja alueen toiminnot

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee aluesuunnitelman ja alueen toiminnot tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

92 § Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston suunnittelu

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää käynnistää Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston suunnittelun kaksivaiheisena konsulttityönä. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ja hyväksytään yleissuunnitelma, jonka pohjalta jatketaan uudella rakennussuunnitteluhankkeella.
Varsinaisesta puistojen rakentamisesta päätetään erikseen vuosittaisten investointiohjelmien yhteydessä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

93 § Säännöt sähköpotkulautojen vuokraamistoiminnassa Hämeenlinnassa

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat ohjeet.

Keskustelun kuluessa Aapo Reima teki seuraavan muutosesityksen:
Korvataan luettelon kohdasta 1 lause: ”Sähköskoottereiden toiminta-aika on 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa” seuraavalla muotoilulla: ”Sähköskoottereiden toiminta-aika on 24 tuntia vuorokaudessa, paitsi perjantain ja lauantain välisenä yönä sekä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Näinä viikonloppuöinä laitteita ei voi käyttää klo 00-05.”

Lisäksi korvataan luettelon kohdasta 4 lause: ”Koko keskusta-alueella nopeusrajoitus yöaikaan (klo 23-06) on korkeintaan 15 km/h” seuraavalla muotoilulla: ”Koko kaupungin alueella nopeusrajoitus yöaikaan (klo 23-06) on korkeintaan 15 km/h.”

Reiman ehdotusta kannatti Teijo Pullinen, Andrei Sergejeff, Juha Tuomi, Irma Taavela, Satu Aaltonen, Veli-Antti Silpola, Antero Niemelä.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä kaupunkirakennejohtajan ehdotus sai kaksi (2) ääntä ( Annemari Kuvaja, Leena Suojala) ja Reiman ehdotus yhdeksän (9) ääntä ( Veli-Antti Silpola, Juha Tuomi, Teijo Pullinen, Antero Niemelä, Andrei Sergejeff, Piia Olkinuora, Irma Taavela, Satu Aaltonen, Aapo Reima).

Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Aapo Reiman esityksen.

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös: kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

95 § Hämeenlinnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2022-2026

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää:

 1. hyväksyä kävelyn erikoisalueet,
 2. hyväksyä kävelyn verkon tärkeimmät yhteys- ja kehittämistarpeet,
 3. hyväksyä kävelyn investointitarpeiden arviointitaulukon,
 4. hyväksyä kävelyn liikennesuunnitteluperiaatteet,
 5. hyväksyä pyöräilyn tavoiteverkon,
 6. hyväksyä pyöräilyn tavoiteverkon tärkeimmät investointitarpeet,
 7. hyväksyä pyöräilyn investointitarpeiden arviointitaulukon,
 8. hyväksyä pyöräilyn liikennesuunnitteluperiaatteet ja
 9. ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan Hämeenlinnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman 2022-2026 ja sen toimenpidelistauksen hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

96 § Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelman tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

97 § Menestyvä Hämeenlinna 2025, kaupunkirakennelautakunnan valtuustokauden tavoitteet ja mittarit

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy liitteessä esitetyt lautakunnan kaupunkistrategiaa tukevat valtuustokauden tavoitteet ja mittarit.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

98 § Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 30.4.2022 ja ennuste 2/2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

99 § Talousarviomuutos 2022 kaupunkirakennelautakunta

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää:

 1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouteen talousarviomuutosta, jossa lautakunnan toimintakulut lisääntyvät 500 000 eurolla. Muutosten jälkeen lautakunnan toimintakate on 1 893 000 euroa.
 2. että investointiosan kustannuspaikan Irtain omaisuus investointikohtaan Tilapalvelun kalusto lisätään 55 000 €, jolloin määräraha on yhteensä 1 090 000 euroa.
 3. kohdistaa muutokset käyttösuunnitelmaan liitteestä ilmenevällä tavalla, sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt määrärahamuutokset.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

100 § Kaupunkirakennelautakunnan hankintasuunnitelma 2022, päivitys

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kaupunkirakennetoimialan päivitetyn hankintasuunnitelman
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

101 § Maaomaisuuden hallinnan palvelumaksut 2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan Maaomaisuuden hallinnan palvelumaksut otettavaksi käyttöön 1.7.2022 alkaen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

102 § Kuntalaisaloite: Ojoisten keidas / Uutta asumista Ojoisilla

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hyväksyä vastauksen saatuun aloitteeseen
 2. ja toimittaa vastauksen aloitteen esittäneille.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

103 § Hallinto-oikeuden päätös Ahvenistontien välillä Hautaportinkuja – Rapamäentie,
Olympiakadun jatkeen, Rapamäentien, Päivämäentien jalankulku- ja pyöräväylän sekä Päivämäentien jatkeen katusuunnitelmien hyväksymistä koskevasta asiasta

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi hallinto-oikeuden päätöksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

104 § Hallinto-oikeuden päätös Hautaportinkujan katusuunnitelman hyväksymisestä koskevasta asiasta

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi hallinto-oikeuden päätöksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

105 § Oikaisuvaatimus lupapäätökseen 2022–232 / Kasarmikatu 4, valomainos

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen selostusosassa olevien säännösten perusteella.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

106 § Rakennustarkastajan antaman rakennustyön keskeyttämismääräyksen voimassa pitäminen kiinteistöllä 109-411-4-88, Kirstulan Puistotie 14

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää pitää voimassa rakennustarkastajan 22.3.2022 antaman rakennustyön keskeyttämismääräyksen kiinteistöllä 109-411-4-88, liitteen mukaisesti sekä ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten.
Todetaan, että päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätöksestä peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

107 § Kiinteistön A ja kiinteistön B välinen erimielisyys koskien olemassa olevan ojan perkausta

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa osittain oikeuden vesienhallinnan toimenpidesuunnitelmassa (Dnro HML/4520/11.01.01/2019/täydennyspyyntö 14.7.2020) esitettyihin toimenpiteisiin ja päättää hyväksyä jo tehdyn ojan perkauksen seuraavasti:

 1. Kiinteistön A omistaja (ojittaja) ei saa perata ojaa nykyistä pidemmälle kiinteistön B puolelle.
 2. Kiinteistön A omistaja saa poistaa oletettavasti majavan aikoinaan rakentaman padon kiinteistön B:n puolelta.

Majavapadon saa poistaa lapiokaivuulla nykyisen perkaamattoman ojan pohjan tasoon ja nykyisen, perkaamattoman ojan reunojen leveyteen saakka. Maanomistajalla on oikeus käyttää ojasta nostettu maa hyväkseen. Jos maanomistaja ei halua käyttää maata, hankkeesta vastaavan tulee panna maa ojan viereen tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa se ei aiheuta maanomistajalle haittaa eikä estä veden valumista ojaan tai aiheuta ojan luiskan sortumista, taikka viedä maa pois (VL 5:10). Tämä vesilain 5. luvun 10 § koskee myös jo aikaisemmin perkaamisesta syntyneitä maamassoja. Maamassojen käsittely on toteutettava siten, että kiintoainetta päätyy mahdollisimman vähän ojaan.

Kiinteistön A omistajan Hämeen ELY-keskukselle laatiman ojitusilmoituksen mukaan mahdollisia vesistöhaittoja hallitaan alueelle suunnitellulla laskeutusaltaalla. Kiinteistön A omistajan laatimassa vesienhallinnan toimenpidesuunnitelmassa on laskeutusaltaan mitoitustiedot kerrottu tarkemmin.

Toimenpiteet tulee olla suoritettuna 30.11.2022 mennessä tai mikäli päätökseen haetaan valittamalla muutosta, tulee toimenpiteet olla tehtynä vuoden kuluessa päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Tehdyistä toimenpiteistä tulee ilmoittaa Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viipymättä.

Kunnan ympäristösuojeluviranomainen käsittelee sen myöntämään oikeuteen sekä vesilain 5. luvun 5 § tarkoitettuihin asioihin liittyvät korvausasiat, ellei asia kuulu käräjäoikeuden toimivaltaan, eikä korvauksista ole osallisten kesken sovittu.

Vesilain 5. luvun 7 §:n mukaan ojituksessa on noudatettava, mitä 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään. Ojitus, ojan perkaus on lisäksi toteutettava niin, ettei toiselle kuuluvalla alueella aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä. Jos vettyminen tai muu edunmenetys kuitenkin on huomattavasti pienempi kuin kustannus, joka hankkeesta vastaavalle aiheutuisi tällaisen seurauksen estämisestä, hankkeesta vastaava saa rahalla korvata edunmenetyksen (VL 5:7.1). Nämä haitattomuusvaatimukset koskevat uudisojituksen lisäksi myös ojan kunnossapitoa.

Ympäristösuojeluviranomainen katsoo, että edunmenetys kiinteistön B omistajalle on huomattavasti pienempi kuin kustannus 5433,73 euroa, joka hankkeesta vastaavalle aiheutuisi ojan perkaamattomuudesta, joten korvattavaa edunmenetystä ei synny.

Arvon menetystä ei katsota kiinteistön B käytettävyydestä ns. kuivanmaan rakennuspaikalle, jolle ei ole rakennuslupaa.

Asian käsittelystä ei peritä maksua.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

108 § Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen määräys ja uhkasakon asettaminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

109 § Uhkasakon asettaminen, Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24 25-k.)