Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 17.9.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

453 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

454 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Kuvaja ja Leena Suojala.

455 § Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

456 §  Hämeenlinnan nuorisovaltuuston edustajat kaupunkirakennelautakuntaan 1.9.2019 – 31.8.2020  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

457 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

458 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

459 § Oikaisuvaatimus rakennusluvasta, tontti 109-11-26-15, Killintie 3 b 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

460 § Oikaisuvaatimus rakennusvalvonnan toimenpidelupapäätökseen, Tila 109-575-6-96, Raitalammintie 8, Renko 

Keskustelun kuluessa Antero Niemelä ehdotti, että lautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen.

Niemelän ehdotusta kannattivat Leena Suojala ja Irmeli Lehtonen. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä sai kaupunkirakennejohtajan ehdotus kahdeksan (8) ääntä (Vesala, Kuvaja, Äyhönen, Martikainen, Laatikainen, Verho, Nyholm, Arvio) ja Niemelän ehdotus kolme (3) ääntä (Niemelä, Suojala, Lehtonen). Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

 Antero Niemelä jätti lautakunnan päätöksestä eriävän mielipiteen.

461 § Asemakaava nro 2557, Kanakouluntie 1  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

462 §  Asemakaavan muutos nro 2574, Nuuttilantie 2, Kankaantausta  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

463 § Ranta-asemakaava ja -muutos 9034, Salonsaari ja Töllihaka 2, Iso-Roine 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

464 § Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoitusasian delegointi 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.  

465 § Linjan 3 reittimuutos 1.6.2020 alkaen  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

466 § Joukkoliikenteen reaaliaikaiseen matkustajainformaatiojärjestelmään liittyminen 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

467 § Vanhusneuvoston toimintakertomus 1.6.2018 – 31.5.2019, kaura

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

468 § Kaupunkirakennelautakunnan lisäselvitys vuoden 2018 arviointikertomukseen

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

469 § Vuoden 2019 perusparannushankeohjelmaan tehdyt muutokset 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

470 § Lautakuntien esitykset talonrakennuksen investoinneiksi vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelmaan  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

471 § Keskustavisio 2035   

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

472 § Vuoden 2020 infran investointiohjelma  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.   

473 §  Kaupunkirakennelautakunnan talousarvio 2020  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.