Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 19.1.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

2 §  Pöytäkirjan tarkastajat

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irmeli Lehtonen ja Andrei Sergejeff.

3 §  Käsittelyjärjestys                            

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

4 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

5 §  Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

6 §  Asemakaavan muutos, nro 2584, Vastamäenkaarre, Iittala, luonnos                            

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

7 §  Asemakaava nro 2563 Lammin koulukeskus, luonnosvaihe

 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

8 §  Asemakaava nro 2588 Moreenin eteläosan asemakaava ja asemakaavan muutos, OAS

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

9 §  Kiinteistöjen kunnossapitotyöohjelma vuodelle 2021

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.