Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 19.11.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

496 §   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

497 §   Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Arvio ja Mart Martikainen.

498 §   Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

499§ Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

500 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

501§ Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit keväällä 2020

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

502 § Asemakaavan muutos nro 2574, Nuuttilantie 2, Kankaantausta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

503 § Asemakaava nro 2571, Painokankaanmäen asemakaavamuutos

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

504 § Viljelypalstojen hoidon ja vuokraustoiminnan järjestäminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

505 § Pysäköintialueiden vuokrasopimusten jatko

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

506 § Vuoden 2019 infran investointiohjelma

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

507 § Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset, Ahvenusmaa -Vihavuosi perusparannushanke

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

508 § Valtuustoaloite: Siistimpi kaupunki riittävillä roska-astioilla – Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ym.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

509 § Valtuustoaloite: Maksuton linja-auton käyttö päiväkoti- ja koululaisryhmille – valtuustoryhmät

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

510 § Vaatimus tontilla olevien jätteiden siivoamisesta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

511 § Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 109-8-62-3, rakennus 2

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

512 § Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan päätökseen, koskien kiinteistön 109-20-93-645 hulevesimaksun vapautusta.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

513 § Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan päätökseen, koskien kiinteistön 109-9-35-12 hulevesimaksun vapautusta.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

514 § Ajoneuvon siirtämistä koskeva oikaisuvaatimus ja vahingonkorvausvaatimus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.