Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 20.8.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

435 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

436 §  Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irmeli Lehtonen ja Soila Nyholm.

437 § Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

438 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

439 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

440 § Hämeenlinnan seurakuntayhtymän oikaisuvaatimus alueen käyttömaksusta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

441 § Asemakaava nro 2543, Hätilän koulukeskus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki ilmoitti
olevansa esteellinen (vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen, hallintolaki 28 §, kohta 5) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

442 § Asemakaava nro 2560, Heimontie 12

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

443 § Asemakaava nro 2564, Hauhontie 33, Hauhon kirkonkylä

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

444 § Asemakaava nro 2568, Ahdinpolku 1

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

445 § Poikkeaminen, Lampaansalmentie 153 Hauho, 109-464-2-1. Rantarakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

446 § Hämeenlinnan keskustan kaupan palveluverkkoselvitys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

447 § Kaupunkirakenteen luontopalveluiden työohjelma elokuu 2019 – tammikuu 2020

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

448 § Kausilippujen hinnoittelumuutokset 1.1.2020

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

449 § Vaihtoaikojen pidentäminen Hämeenlinnan seudullisessa joukkoliikenteessä

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

450 § Joukkoliikenteen käyttöön oma brändi ja tilaajaväritys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

451 § Nuorisovaltuuston toimintakertomus kaudelta 2018 – 2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

452 § Vammaisneuvoston toimintakertomus kaudelta 1.6.2018-31.5.2019

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.