Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 21.9.2022

154 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

155 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teijo Pullinen ja Andrei Sergejeff.

156 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestyksen seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan järjestyksessä muuten, mutta pykälä 168 käsitellään pykälän 161 jälkeen.

157 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

158 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

159 § Hyvinvointisuunnitelma 2022-2026

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää osaltaan hyväksyä hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022 – 2026
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

160 § Asemakaavamuutos 2602 Nujulantie 19 Käikälä, ehdotusvaihe

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaehdotuksen nro 2602 nähtäville 14 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

161 § Rantaosayleiskaavan muutos nro 9526, Mommilantie 1297, Lammi, ehdotusvaihe

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asetttaa rantaosayleiskaavan muutoksen nro 9526 nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

162 § Kaupunkirakennelautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2026  

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2023
 1. valtuuttaa kaupunkirakennejohtajan jatkamaan talousarvioesityksen valmistelua ja tekemään tarvittavat muutokset

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti esittelijän päätösehdotuksesta poiketen:

 1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja lisäten sinne toimintakuluihin 62.000 euroa kaavoittajan vakanssia varten.
 2. valtuuttaa kaupunkirakennejohtajan jatkamaan talousarvioesityksen valmistelua ja tekemään tarvittavat muutokset

163 § Pysäköinti- ja aluevalvonnan maksut

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää vahvistaa Pysäköinti- ja aluevalvonnan maksut otettavaksi käyttöön 1.10.2022 alkaen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

164 § Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen läheisyydessä – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. antaa selostuksessa esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

165 § Valtuustoaloite: Joukkoliikenteen laatukäytävien modernisointi – Karoliina Frank ym.

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että:

 1. joukkoliikenteen reitit keskustassa tarkastellaan keskustan liikenneselvityksen yhteydessä.
 2. keskustan katujen päällysteen muutosta arvioidaan katusaneerauksien yhteydessä luonnonkivipäällysteen kulttuurihistoriallinen arvo huomioiden.
 3. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

166 § Valtuustoaloite: Kaupungin ravintolayritysten tukeminen parklettien avulla / Vihreä valtuustoryhmä ym.

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että:

 1. toteutetaan parklet-terassit kokeiluna kesällä 2023
 2. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

167 § Valtuustoaloite: Patikkapolku Kutalanjoen lähistölle Kutalanpuistoon / Tuomas Koskinen, Pasi Honkanen, Vesa Mäkinen ja Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että:

 1. esitettyä investointia ei esitetä talousarvioon lähivuosina.
 2. olemassa olevan polkureitin nykyisten rakenteiden ja venepaikkojen kunto tarkistetaan ja jos korjaustarpeita havaitaan, otetaan ne virkistysrakenteiden kunnostustyöohjelmaan mukaan.
 3. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

168 § Luistelukentän toteuttaminen Kauppatorille

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää, että osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja energiansäästötavoitteita Kauppatorin luistelukenttää ei toteuteta tulevina talvikausina.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

169 § Selvitys Rataparkin käytöstä

Päätösehdotus: kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä selvityksen tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

170 § Rakennustarkastajan antama rakennustyön keskeyttämismääräys, koskien luvatta rakenteilla olevaa katettua rantaterassia kiinteistöllä 109-411-4-88

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää että, rakennustyön keskeyttämismääräys pidetään voimassa kiinteistöllä 109-411-4-88.
Kaupunkirakennelautakunta tekee ilmoituksen poliisille esitutkintaa varten.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

171 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta