Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 22.10.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

475 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

476 §  Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenna Kankaanpää ja Andrei Sergejeff.

477 §  Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

478 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

479 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

480 § Ahveniston sairaalaa koskeva asemakaavamuutoksen ehdotus, nro 2555

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen ja että tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

481 § Engelinranta 1, asemakaavanmuutosehdotus, nro 2556

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen ja että tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

482 § Asemakaava nro 2566, Asemantausta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Mart Martikainen ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen, hallintolaki 28 §, kohta 1) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

483 § Asemakaava nro 2564, Hauhontie 33, Hauhon kirkonkylä

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen

484 § Asemakaava nro 2573, Vanha Helsingintie 36

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

485 § Poikkeaminen, 109-17-35-9, Katinen, Katistentie 37, rakentaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

486 § Poikkeaminen 109-25-25-2, Laurinkuja 6, Voutila, palveluasuminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

487 §  Porttikatu ja Salpakuja, katusuunnitelmat

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

488 § Venerannantie, katusuunnitelmat

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

489 § Kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

490 § Infran vuoden 2019 kaluston hankintaesityksen muuttaminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

491 § Kaupunkirakennelautakunnan talousarviomuutos 2019 käyttötalouteen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

492 § Valtuustoaloite: Selvitys Kaivoparkin laajennuksesta – Kirsi Ojansuu-Kaunisto ym.

Keskustelun kuluessa Antero Niemelä esitti asian palauttamista valmisteluun.
Irmeli Lehtonen kannatti Antero Niemelän ehdotusta. Käydyssä äänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Kankaanpää, Arvio, Sergejeff, Vesala, Kuvaja, Suojala, Laatikainen, Nyholm. Asian valmisteluun palauttamisen puolesta äänestivät Niemelä ja Lehtonen. Martikainen äänesti tyhjää. Äänin 8-2 lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Irmeli Lehtonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

493 § Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 109-451-2-11, Luijasentie 56, Hauho

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

494 § Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan päätökseen, koskien kiinteistön 109-437-12-88 hulevesimaksun vapautusta.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

495 § Yksityisteiden peruskorjaus – ja kunnossapitoavustukset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Antero Niemelä ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28§, 5 kohta) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.