Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 22.8.2023

123 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

124 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teijo Pullinen ja Hanna-Kaisa Rokkanen.

125 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


126 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


127 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 2023

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


128 § Asemakaavan muutos nro 2615, Puupihantie, hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen 2615.
Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


129 § Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen 109-489-1-371, Kutilantie 33, Kalvola, uuden omakotitalon rakentaminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.
Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

130 § Kaupunkirakennelautakunnan lisäselvitys vuoden 2022 arviointikertomukseen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa liitteenä olevat selvitykset tarkastuslautakunnan esiin nostamiin kohtiin.
Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

131 § Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 31.7.2023 ja ennuste sekä vuoden 2023 puolivuotisraportti

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta sekä puolivuotisraportin 2023.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

132 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta 2023