Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 23.8.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

136 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

137 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Niemelä ja Hanna-Kaisa Rokkanen.

138 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös: : Kaupunkirakennelautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestyksen seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan järjestyksessä muuten, mutta pykälä 153 käsitellään talouden tasapainottamisen osalta n. klo 18, jolloin kaupunginjohtaja ja talousjohtaja vierailevat kokouksessa.

139 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

140 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että puheenjohtaja Piia Olkinuora ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1 § 1), ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Leena Suojala toimi kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.

141 § Asemakaavan muutos nro 2603 Halkikiventie, luonnosvaihe 

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2603 nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

142 § Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 2604 Teollisuustie, Iittala, luonnosvaihe

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2604 nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

143 § Kaava nro 9036 Porrasniemen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, hyväksyminen

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 9036 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

144 § Kaava nro 9039 Kuohijärven ranta-asemakaavan muutos, Savikivi, kaavaehdotus

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 9039 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

145 § Poikkeaminen, Kahtoilammentie 9, Pullerinmäki, omakotirakentaminen

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt edellytykset ovat olemassa.
Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.
Käsittelymaksua peritään 600 euroa. Naapurien (7 kpl) kuulemisesta peritään perusmaksu 200 euroa ja lisäksi 30 euroa/ kuultava eli 210 euroa. Perittävät maksut ovat yhteensä 1 010 euroa.
Sovelletut säännökset:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 §

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

146 § Kaupunkirakennelautakunnan lisäselvitys vuoden 2021 arviointikertomukseen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa liitteenä olevat selvitykset tarkastuslautakunnan esiin nostamiin kohtiin.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

147 § Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 31.7.2022 ja ennuste sekä vuoden 2022 puolivuotisraportti

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta sekä puolivuotisraportin 2022.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

148 § Vexi Salmen -puiston rakentaminen

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta merkitsee Vexi Salmen -puiston rakentamisen tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

149 § Tiedoksi vuonna 2022 peruskorjattavat puistoleikkipaikat

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta merkitsee suunnitelmat tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

150 § Uhkasakon asettaminen (ei julkinen), Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)

151 § Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

152 § Lausunto toimenpidelupaa koskevasta valituksesta

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon hallinto-oikeudelle.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

153 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta