Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 24.3.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

49 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.


50 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Arvio ja Seppo Kuvaja.

51 § Käsittelyjärjestys
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

52 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

53 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen

54 § Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto vuonna 2020

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen

55 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2019
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen

56 § Ympäristön tilan seuranta vuonna 2019 ja ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2020
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

57 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2019
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

58 § Asemakaavamuutoksen luonnos koskien S-market Jukolaa ja sen lähiympäristöä

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Mart Martikainen ja Juha Tuomi ilmoittivat olevansa esteellisiä
(Hämeenmaan edustajiston/hallintoneuvoston jäsen, hallintolaki 28 §, kohta 5) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

59 § Asemakaava nro 2580, Takumäenkuja 6, Pullerinmäki

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

60 § Asemakaava nro 2579, Koskisentie 37, Eteläinen
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.


61 § Asemakaavan muutos nro 2570, Poltinahontie 72

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

62 § Asemakaava 2565 Marssitie 40
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

63 § Asemakaava nro 2481, Hauhon koulu, kunnantalo ja kesätori Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

64 § Poikkeaminen, 109-4-12-5, Wetterhoffinkatu 4, As Oy Arjanlinna
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

65 § Poikkeaminen 109-20-155-1 ja -2, Kampuskaarre 2 ja 4, Kankaantausta, palveluasuminen
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

66 § Aatuntien katusuunnitelma
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

67 § Wähäjärvenkatu, katusuunnitelma
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

68 § Vuonna 2020 peruskorjattavat puistoleikkipaikat
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.


69 § Pysäköintiohjelma: keskustan keskitetyn pysäköintiratkaisun edistäminen

Keskustelun kuluessa Anne Laatikainen ehdotti keskustan pysäköintiohjelman ja siihen liittyvä torin ympäristön pysäköintiratkaisun palauttamista valmisteluun. Laatikaisen ehdotusta ei kannatettu.

Keskustelun kuluessa Antero Niemelä teki seuraavan päätösehdotuksen:
Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että P-torihankkeen valmistelu lakkautetaan välittömästi. Esityksen perusteet:

  1. Osoittamatta jäänyt laitoksen tarve, vaille luotettavaa näyttöä jääneet vaikutukset kaupungin kehittämiseen ja perusteettomat väitteet P-torin välttämättömyydestä keskustan kehittämisen kannalta.
  2. Kaupungin talous on ajautunut jo aiemmin lähes kriisikunnan asemaan ja parhaillaan jylläävä koronaepidemia tulee arvaamattomalla tavalla heikentämään entisestään kaupungin tulokehitystä.
  3. Kaupungin tulee keskittää omat asiantuntijaresurssinsa akuuttien ongelmien ja tarpeiden hoitoon eikä konsulttipalveluiin voida enää ohjata varoja.
  4. Neljänneksi kaupungin asukkaiden ylivoimainen enemmistö on äskeisessä mielipidemittauksessa selvästi ilmaissut vastustavansa toriparkin rakentamista. Kaupungin tehtävä on toteuttaa asukkaittensa tahto.

 

Niemelän ehdotusta kannattivat Leena Suojala, Mart Martikainen ja Irmeli Lehtonen.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä sai kaupunkirakennejohtajan ehdotus kuusi (6) ääntä (Vesala, Nyholm, Sergejeff, Kankaanpää, Arvio, Kuvaja) ja Niemelän ehdotus neljä (4) ääntä (Niemelä, Suojala, Martikainen, Lehtonen). Laatikainen äänesti tyhjää.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Niemelä, Lehtonen ja Laatikainen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen

70 § Oikaisuvaatimus rakennustyön vastaavan työnjohtajan hyväksymistä koskevasta päätöksestä
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

71 § Lainvastaisen tilanteen oikaiseminen kiinteistöllä 109-474-2-95, uhkasakon asettaminen
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

72 § Lainvastaisen tilanteen oikaiseminen kiinteistöllä 109-596-3-172, uhkasakon asettaminen
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin hulevesimaksumuistutusasiaa pykälässä 73.