Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 31.1.2023

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


2 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna-Kaisa Rokkanen ja Teijo Pullinen.

3 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

4 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta

5 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

6 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

7 § Hämeenlinnan nuorisovaltuuston edustajat kaupunkirakennelautakunnassa 1.1. – 31.12.2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi, että Hämeenlinnan nuorisovaltuuston edustajat kaupunkirakennelautakunnassa ajalla1.1. – 31.12.2023 ovat Leevi Paitula ja Anneli Saari, varalla Jerome Pietilä ja Antto Uusi-Illikainen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

8 § Asemakaavan muutos 2606, Länsiportintie 14-18, luonnosvaihe

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2606 nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

9 § Asemakaavan muutos nro 2605, Hallintie 5, ehdotusvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaehdotuksen nro 2605 nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

10 § Poikkeaminen, rantarakentaminen, Kirstulan puistotie 9, Kirstula, 109-411-4-86

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt poikkeamisen edellytykset ovat olemassa.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

11 §  Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset 2023

 Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää maksaa peruskorjausavustusta avustusvaatimukset täyttävälle Miehoilan tiekunnalle toteutuneista kustannuksista 1 397 €:lla.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

12 § Kiinteistöjen kunnossapitotyöohjelma vuodelle 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta vahvistaa ohjeellisena noudatettavaksi kiinteistöjen kunnossapitotyöohjelman vuodelle 2023.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

13 § Infra-tulosalueen taksat

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää vahvistaa Infra-tulosalueen taksat. Taksat ovat voimassa 1.3.2023 lähtien toistaiseksi. Uusi taksa kumoaa kaupunkirakennelautakunnan 14.12.2021 § 235 hyväksymän,1.1.2022 voimaan tullen taksan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

14 § Kaupungin järjestämien vaalimainostelineiden sijoituspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Päätösehdotus:

 1. että kaupungin järjestämät vaalimainostelineet sijoitetaan vuoden 2023 eduskuntavaaleissa seuraaville paikoille:
 • Kaupunkikeskusta: Kauppatorin yläosa
 • Hauhon kirkonkylä: Hauhontie/ Vihniöntie, linja-autoasema
 • Iittala: Iittalantie/ Könnölänmäentie viheralue
 • Lammi: Linja-autoaseman ja Rautanetin liittymien välinen viheralue (Huovintie)
 • Renko Rengon kirjaston edustalle
 • Tuulos: Kauppakeskuksen katos, Voglian liikkeen edessä, Tuulosentie 1
 1. että luvaton mainonta kaupungin kiinteistöillä ja yleisillä alueilla on kielletty, samoin mainosten kiinnittäminen kaupungin omaisuuteen.
  Luvattomat mainokset poistetaan kaupungin toimesta, jos mainoksen asettajaa ei tavoiteta tai mainosta ei ole kehotuksesta välittömästi poistettu.
 2. mainostelineet ovat käytettävissä 15.3.-2.4.2023 välisen ajan. Mainokset on poistettava viimeistään 3.4.2023.

.

Keskustelun kuluessa Irma Taavela esitti seuraavan muutosehdotuksen:
Kaupunkirakennelautakunta päättää,

 1. että kaupungin järjestämät vaalimainostelineet sijoitetaan vuoden 2023 eduskuntavaaleissa seuraaville paikoille:
 • Kaupunkikeskusta: Kauppatorin yläosa, itäinen kantakaupunki ja läntinen kantakaupunki.
 • Hauhon kirkonkylä: Hauhontie/ Vihniöntie, linja-autoasema
 • Iittala: Iittalantie/ Könnölänmäentie viheralue
 • Lammi: Linja-autoaseman ja Rautanetin liittymien välinen viheralue (Huovintie)
 • Renko Rengon kirjaston edustalle
 • Tuulos: Kauppakeskuksen katos, Voglian liikkeen edessä, Tuulosentie 1
 1. että luvaton mainonta kaupungin kiinteistöillä ja yleisillä alueilla on kielletty, samoin mainosten kiinnittäminen kaupungin omaisuuteen.
  Luvattomat mainokset poistetaan kaupungin toimesta, jos mainoksen asettajaa ei tavoiteta tai mainosta ei ole kehotuksesta välittömästi poistettu.
 2. mainostelineet ovat käytettävissä 15.3.-2.4.2023 välisen ajan. Mainokset on poistettava viimeistään 3.4.2023.
  Taavelan ehdotusta kannatti Hanna-Kaisa Rokkanen.
  Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta oli äänestettävä.
  Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Taavelan ehdotus sai viisi (5) ääntä (Taavela, Aaltonen, Rokkanen, Sergejeff, Olkinura) ja kaupunkirakennejohtajan pohjaehdotus sai viisi (5) ääntä ( Suojala, Kuvaja, Tuomi, Pullinen, Niemelä). Äänten mennessä äänestyksessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestystuloksen. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Taavelan ehdotuksen.

Päätös:

Kaupunkirakennelautakunta päättää,

 1. että kaupungin järjestämät vaalimainostelineet sijoitetaan vuoden 2023 eduskuntavaaleissa seuraaville paikoille:
 • Kaupunkikeskusta: Kauppatorin yläosa, itäinen kantakaupunki ja läntinen kantakaupunki.
 • Hauhon kirkonkylä: Hauhontie/ Vihniöntie, linja-autoasema
 • Iittala: Iittalantie/ Könnölänmäentie viheralue
 • Lammi: Linja-autoaseman ja Rautanetin liittymien välinen viheralue (Huovintie)
 • Renko Rengon kirjaston edustalle
 • Tuulos: Kauppakeskuksen katos, Voglian liikkeen edessä, Tuulosentie 1
 1. että luvaton mainonta kaupungin kiinteistöillä ja yleisillä alueilla on kielletty, samoin mainosten kiinnittäminen kaupungin omaisuuteen.
  Luvattomat mainokset poistetaan kaupungin toimesta, jos mainoksen asettajaa ei tavoiteta tai mainosta ei ole kehotuksesta välittömästi poistettu.
 2. mainostelineet ovat käytettävissä 15.3.-2.4.2023 välisen ajan. Mainokset on poistettava viimeistään 3.4.2023.

15 § Aloite Saaristenkadun invapysäköintipaikkojen selkeästä merkitsemisestä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan vastauksen saatuun aloitteeseen
 2. ja toimittaa vastauksen aloitteen esittäneille

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että puheenjohtaja Piia Olkinuora ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi, Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen johtokunnan jäsen, hallintolaki 28.1 § 1), ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Leena Suojala toimi kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.

16 § Säännöt sähköpotkulautojen vuokraamistoiminnassa Hämeenlinnassa

 Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat ohjeet.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

17 §  Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2022

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta merkitsee nuorisovaltuuston toimintakertomuksen tiedoksi ja päättää lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

18 § Tietojen luovuttaminen kaupungin poliisille antamasta lausunnosta ympäristöasiassa

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, että Veli-Matti Virtaselle luovutetaan kaupungin viranomaispalveluiden Hämeen poliisilaitokselle 26.2.2021 antama lausunto epäillystä ympäristön turmelemisesta siten, että siitä peitetään henkilöiden tiedot sekä kiinteistöjen tunnistetiedot.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

19 § Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen rakennuslupaa nro 2022-653 koskevassa oikaisuvaatimusasiassa

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon valituksen johdosta:
Kaupunkirakennelautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemä päätös on kohdistunut rakennukseen asunto-osakeyhtiön omistajana. Kun asunto-osakeyhtiön puhevaltaa muutoksenhakuasioissa käyttää yhtiön hallitus, päätöksen ei voida katsoa vaikuttavan valittajana olevan osakkeenomistajien etuun maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Valitus on valitusoikeuden puutteen vuoksi hylättävä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

20 § Hankintaoikaisu kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimuspalveluiden hankinnasta

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä hankintaoikaisun, sillä tarjouksen käsittelyssä on huomioitu oikein tarjousaikana jätetyssä tarjouksessa ja sen liitteessä mainitut asiantuntijan kokemusvuodet siten kuin tarjouspyynnössä on edellytetty.
Tarjousajan päättymisen jälkeen toimitettua aineistoa ei voida ottaa tarjouksen käsittelyssä huomioon.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

21 § Elintarvikelain 67 §:n mukaisen seuraamusmaksun määrääminen Konnichiwa Sushi Bar Oy:lle / Konnichiwa Hämeenlinna

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää määrätä toimijan maksamaan 500 euron (500 €) suuruinen elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu elintarvikelain 10 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Päätös täytäntöönpannaan eli maksu voidaan periä, kun päätös on lainvoimainen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

22 § Uhkasakon asettaminen koskien lainvastaista tilannetta omarantaisella kiinteistöllä Luijanen-järven rannalla, asianosainen H

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. ryhtyä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisten hallintopakkokeinojen käyttämiseen kiinteistöllä vallitsevan lainvastaisen tilanteen oikaisemiseksi.
 2. asettaa MRL 182 §:n mukaisesti uhkasakon liitteen mukaisesti. Asettamisessa huomioidaan, että kiinteistöä hallitsee kuolipesän kautta useampi omistaja.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

23 § Uhkasakon asettaminen koskien lainvastaista tilannetta omarantaisella kiinteistöllä Luijanen -järven rannalla, Asianosainen P

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. ryhtyä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisten hallintopakkokeinojen käyttämiseen kiinteistöllä vallitsevan lainvastaisen tilanteen oikaisemiseksi.
 2. asettaa MRL 182 §:n mukaisesti uhkasakon liitteen mukaisesti. Asettamisessa huomioidaan, että kiinteistöä hallitsee kuolinpesän kautta useampi omistaja.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

24 § Uhkasakon asettaminen koskien lainvastaista tilannetta omarantaisella kiinteistöllä Luijanen-järven rannalla, asianosainen K

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. ryhtyä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisten hallintopakkokeinojen käyttämiseen kiinteistöllä vallitsevan lainvastaisen tilanteen oikaisemiseksi.
 2. asettaa MRL 182 §:n mukaisesti uhkasakon liitteen mukaisesti. Asettamisessa huomioidaan, että kiinteistöä hallitsee kuolinpesän kautta useampi omistaja.


Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.