Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 5.5.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

74 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

75 §  Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Laatikainen ja Jenna Kankaanpää.

76 § Käsittelyjärjestys

Kaupunkirakennejohtajan muutettu ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää poistaa pykälän 96 esityslistalta ja muilta osin käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä kaupunkirakennejohtajan muutetun ehdotuksen.

77 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

78 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

79 § Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

80 § Lisäys kaupunkirakennelautakunnan viranhaltijoiden päätösvaltaan 1.6.2020 alkaen
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

81 § Asemakaavamuutos 2581, Hämeensaari-Hanke
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

82 § Asemakaava nro 2576, Pikku-Parolantie 5b, Kiltti, ehdotus
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

83 § Asemakaava nro 2572, Laaniitynkatu 2 Idänpää, Kaavaehdotus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Mart Martikainen ja Juha Tuomi ilmoittivat olevansa esteellisiä
(Hämeenmaan edustajiston/hallintoneuvoston jäsen, hallintolaki 28 §, kohta 5) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

84 § Ranta-asemakaava ja -muutos 9034, Salonsaari ja Töllihaka 2, Iso-Roine, ehdotus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

85 § Rakennuskiellon jatkaminen, Asemantausta

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Mart Martikainen ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen, hallintolaki 28 §, kohta 1) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

86 § Kadunpitopäätös vuonna 2019 valmistuneista kaduista

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

87 § Karjalankatu, Saajantie, Heimontie, Moisiontie ja Kesonkuja katusuunnitelmat, Idänpää
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

88 § Rautatieaseman seudun pysäköinnin kehittäminen, Keinusaari, Hätilä

Keskustelun kuluessa Irmeli Lehtonen ehdotti asian palauttamista valmisteluun. Lehtosen esitystä ei kannatettu.
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Irmeli Lehtonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

89 § Infran rakentamisen puitesopimuksen (2020 – 2024) kilpailuttamisperiaatteet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

90 § Työkohteittain tilattavien koneiden ja autojen puitesopimuksen (2020 – 2024) kilpailuttamisperiaatteet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

91 § Selvitys mittauspalveluiden järjestämisestä Hämeenlinnan kaupungilla 2019
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

92 § Talouden seuranta 2020, Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

93 § Tilapalvelun investointiosan käyttösuunnitelma 2020
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

94 § Valtuustoaloite: Kohti maksutonta, monipuolista ja laadukasta joukkoliikennettä – Irma Taavela ym.
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

95 § Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Ruistien, Kauratien ja Vehnätien katusuunnitelmien hyväksymispäätöstä koskevassa valitusasiassa
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

96 § Määräys ja uhkasakon asettaminen meluhaitan poistamiseksi
Asia vedettiin pois esityslistalta.

97 § Oikaisuvaatimus koskien Linnanpuiston käyttöä festivaalialueena ja tapahtuman aikaisia liikennejärjestelyjä

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

99 § Asemakaavan muutos nro 2566, Asemantausta, luonnos

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen.

Mart Martikainen ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen, hallintolaki 28 §, kohta 1) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin hulevesimaksumuistutusasiaa pykälässä 98.